Bohatý rok 2022

Po dvoch rokoch strádania kvôli prepuknutej pandémii, nepríjemným opatreniam a grantovej chudobe sa nám črtá bohatý rok. Podarilo sa nám totiž uspieť v podaných projektoch a tak môžeme s radosťou oznámiť, že sme získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na pokračovanie obnovy južného portálu 3. vstupnej brány a od Nadácie Tatra banky na dobrovoľnícke aktivity, v rámci ktorých sa zhotoví nový mobiliár a podlaha v hradnej kuchyni, upravia chodníky a iné drobné práce.

Zároveň by, vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, mala koncom roka vyjsť už dlho plánovaná publikácia o hrade, v ktorej budú zhrnuté zaujímavé výsledky bádania v archívoch, vyhodnotené výsledky archeologického výskumu, bude tam aj súhrn doteraz vykonaných prác na hrade a informácie o prírodnej rezervácii a zaujímavostí v okolí.

Držte nám, prosím, všetky palce, aby sme toto dielo zvládli a úspešne zrealizovali.


Posted in Krátke správy

Podpora od BBSK 2021

V roku 2021 prebehla ďalšia etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa zabezpečil potrebný materiál a realizovalo odliatie ďalších kvádrov portálu veľkej brány z umelého kameňa. Realizovali sa na západnom ostení. Vďaka tomu sa dalo domurovať aj lomové murivo nad už v minulosti zrealizovanou bránkou pre peších spolu s vpadlinou pre padací most. V rámci niekoľkých workšopov sa dobrovoľníci oboznámili s celou technológiou potrebnou na realizáciu umelého kameňa – od zhotovenia debnenia, jeho uchytenia, miešania zmesi, odlievania a následného opracovania povrchu.

Realizácia projektu bola sprevádzaná aj menšími problémami – bolo treba zabezpečiť svojpomocnú dopravu materiálu na hrad, nakoľko dopravca nechcel riskovať vyvezenia až na hrad. Citeľný bol aj výpadok množstva dohodnutých dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí pre pandémiu odriekli svoju účasť. Taktiež sa nedala realizovať plánovaná tehlová klenba nad portálom, keďže všetky dostupné píly neboli pre vyťaženosť a množstvo objednávok schopné dodať načas objednané rezivo. To sa nakoniec doviezlo na hrad týždeň pred ukončením projektu. Tak táto časť sa bude realizovať až v nasledujúcej sezóne. Celkove projekt hodnotíme ako úspešný, nakoľko sa o ďalší krok podarilo priblížiť k stabilizácii objektu a vytvoreniu bezpečného a reprezentatívneho vstupu do horného hradu. Veríme, že budúca sezóna prinesie pokračovanie v prácach a podarí sa tak zavŕšiť niekoľko ročné úsilie o rekonštrukciu 3. vstupnej brány.


Posted in Nezaradené

Nebojme sa hliny

Zriedka kedy sú majstri ochotní podeliť sa so svojimi vedomosťami s inými. Ale keďže máme dobré srdce a dobrovoľníctvo máme v žilách silne zakorenené – však nie nadarmo už 20 rokov zachraňujeme hrad – rozhodli som sa zapojiť do jedného grantu s projektom: Nebojme sa hliny – návrat k našim koreňom.

Ide v ňom o sériu približne 6 verejných workshopov, kde si ukážeme čo sa dá s hlinou robiť, ako si ju pripraviť a modelovať, vysvetlíme si rôzne techniky tvarovania a zdobenia. Ďalej k tomu budú patriť tri verejné výpaly vytvorenej keramiky, ktorú si ľudia môžu potom zobrať domov. Môže tam prísť ktokoľvek a vyskúšať si, pýtať sa…

A o čo nám teraz vlastne ide? No síce sme postúpili do užšieho kola výberu, ale teraz je to už len v rukách verejnosti, ktorá hlasuje o postupujúcom projekte……

Ďakujeme!

Bohužiaľ – vo verejnom hlasovaní sme nezískali dostatok hlasov na udelenie grantu. Ale aj napriek tomu ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili a hlasovali za náš projekt. Veríme, že sa to podarí nabudúce. Pokúsime sa zrealizovať aspoň časť – však Vás budeme informovať.

Projekt 728


Posted in Nezaradené

Zaujímavosti

Prednedávnom vyšla jedna zaujímavá elektronická knižka, ktorú vydal Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Knižka má názov Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku a má dohromady 15 častí. V časti 2. a 8. máme trocha prsty aj my – prispeli sme pár fotografiami ku kapitole o Železnej Breznici a Čabradi.

Je to veľmi zaujímavé čítanie o významnej kapitole našich dejín a ich prestupu až do súčasnosti. Určite si na to nájdite čas…

Odkaz na jednotlivé kapitoly je:

https://fns.uniba.sk/jesenak2017/


Posted in Krátke správy

Zistené v archívoch

Ďalším zhodnotením doteraz prebehnutých archívnych výskumov je príspevok v zborníku s názvom „ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ!“ Koháryovci v uhorských dejinách, v ktorom sa rozoberá Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia z diela Pavla Maliniaka. Prajeme príjemné čítanie.


Posted in Krátke správy

Výsledky výskumu 2013-2015

Vďaka už štyri roky trvajúcemu archeologickému výskumu 3. brány sa pomaly darí zliepať čriepky z histórie hradu a tejto vskutku zaujímavej a impozantnej stavby. Vďaka bohatému súboru archeologických nálezov sa dozvedáme o každodennom živote obyvateľov hradu a ich kontaktoch s celou Európou. Spracované výsledky výskumu sa pomali začínajú aj publikovať – okrem článkov v maďarských publikáciách (na výskume sa spolupodieľajú aj kolegovia z Maďarska) sa konečne dostáva k slovu aj príspevok v slovenčine. Kto má záujem, môže sa začítať:

Archaeologia Historica 41/2016/2

(pdf formát cca 4mb)

Prajeme príjemné čítanie!


Posted in Nezaradené

Podpora od BBSK 2016

V roku 2016 sme získali aj podporu predsedu BBSK na projekt “ Záchrana hradu Čabraď 2016″. Vďaka tomu sa podarilo zakúpiť potrebný materiál na obnovu hradu – 8 ton piesku, vápno a hlavne rezivo. Z neho sa bude zhotovovať krycia strieška nad portálom 3. brány, ktorá bude slúžiť na ochranu pracovníkov počas obnovy a zároveň ochráni samotný portál pred nepriazňou počasia v zime. Z reziva sa tiež zhotovia schodiskové stupne do suterénu 3. brány, aby sa návštevníci mohli pohodlne a bezpečne pokochať najväčším podzemným priestorom na hrade a tu uskladnenými nájdenými kamennými článkami.

plagatweb


Posted in Krátke správy

Obnova okna

V rámci projektu „Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis sa v priebehu leta realizovala obnova pôvodného okna, ktoré slúži ako vstup do paláca zo severného nádvoria. Jeho obnova sa realizovala vyše roka, no výsledok stojí za to. Konečne môžu návštevníci vstupovať do horného hradu bez obavy, že im spadne kameň na hlavu z rozadnutého muriva v otvore. Ale nezaspali sme na vavrínoch a okamžite po dokončení sa lešenie presunulo k západnej stene paláca, kde sme sa pustili do obnovy ďalšieho okna. Popri tom sa nám do prác zapojili aj naši priatelia skauti, ktorí nám pomohli vynosiť z podzemia ohromnú kopu kameňa. Všetkým za pomoc a podporu ďakujeme!


Posted in Krátke správy

Obnov si svoj dom

Obci Čabradský Vrbovok sa podarilo úspešne zapojiť do programu Obnov si svoj dom 1.4. V tomto projekte s názvom „Obnova NKP hradu Čabraď – objektu 3.vstupnej brány v spolupráci s nezamestnanými“ na hrade po dobu 6. mesiacov nájde prácu 8 dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú pomáhať pri úprave areálu a rekonštrukčných prácach. Tento rok sa bude realizovať 1. etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány, kde sa zhotoví nový portál z umelého kameňa a opravia priľahlé murivá. Zároveň sa bude čistiť hrad od náletovej vegetácie a upravovať prístupové chodníky. V ďalšej etape, realizovanej v nasledujúcich rokoch, keď vyzreje murivo sa bude realizovať domurovanie zvyšnej časti steny nad portálom tak, aby vznikol bezpečný a pohodlný vstup pre návštevníkov do horného hradu. Súčasťou realizácie bude v budúcnosti aj rekonštrukcia dreveného mostu do 3. vstupnej brány.

V tomto článku vám prinášame pár pohľadov z realizácie tohto náročného projektu, do ktorého sme čiastočne zapojení aj my.


Posted in Krátke správy

Udalosti v roku 2016

V roku 2016 sa návštevníci hradu môžu tešiť na množstvo aktivít, ktoré sa budú konať na hrade.

V prvom rade to bude realizácia projektu Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca, ktorý je podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Ako už samotný názov uvádza, jeho zámerom je stabilizovať objekt severného paláca, kde sa dokončí rekonštrukcia terajšieho vstupného otvoru, zrekonštruuje okenný otvor v západnej stene a zamuruje veľká kaverna vo východnom exteriéri a kopec iných drobných zásahov. Projekt sa bude realizovať cez víkendy, od apríla do konca septembra a zapojiť sa do neho môže ktokoľvek, kto bude mať chuť. Zároveň sa do projektu v lete zapoja aj dobrovoľníci z celého sveta v rámci letného medzinárodného tábora, realizovaného v spolupráci s Inex Slovakia.

Druhým projektom, ktorý sa bude na hrade realizovať je projekt obnovy južného portálu 3. vstupnej brány – prvá etapa. Tento projekt bol podaný obcou Čabradský Vrbovok, a  ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom 1.4 má za cieľ nanovo zrekonštruovať rozpadnutý portál 3. brány tak, aby nakoniec vznikol bezpečný a pohodlný vstup do horného hradu. Samotná rekonštrukcia je rozdelená pre náročnosť na etapy – v tejto sa zrealizuje len samotný portál z umelého kameňa. V rámci projektu sa bude realizovať aj archeologický výskum interiéru 3. brány a prácu pri tom nájdu aj 6-8 dlhodobo nezamestnaní po dobu 6 mesiacov.

Veríme, že bude sa na čo pozerať a na čo sa tešiť a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné obmedzenia, vyplývajúce z dôvodu bezpečnosti na stavenisku. V konečnom dôsledku sa to robí aj pre vás, milí návštevníci.


Posted in Krátke správy