Bohatý rok 2022

Po dvoch rokoch strádania kvôli prepuknutej pandémii, nepríjemným opatreniam a grantovej chudobe sa nám črtá bohatý rok. Podarilo sa nám totiž uspieť v podaných projektoch a tak môžeme s radosťou oznámiť, že sme získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na pokračovanie obnovy južného portálu 3. vstupnej brány a od Nadácie Tatra banky na dobrovoľnícke aktivity, v rámci ktorých sa zhotoví nový mobiliár a podlaha v hradnej kuchyni, upravia chodníky a iné drobné práce.

Zároveň by, vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, mala koncom roka vyjsť už dlho plánovaná publikácia o hrade, v ktorej budú zhrnuté zaujímavé výsledky bádania v archívoch, vyhodnotené výsledky archeologického výskumu, bude tam aj súhrn doteraz vykonaných prác na hrade a informácie o prírodnej rezervácii a zaujímavostí v okolí.

Držte nám, prosím, všetky palce, aby sme toto dielo zvládli a úspešne zrealizovali.


Posted in Krátke správy