Rok 2015

24.1.2015 – Snem Združenia RONDEL

Tak, vyhrňme si rukávy a začnime ostrým brkom písať nové dejiny, nech skutky naše zapíšu sa do pamäti tých, čo prídu po nás… i tak vzletne by sa dalo začať s opisom našej prvej akcie v roku 2015. V tento deň sa totiž konal snem združenia v príjemnom prostredí Gold Café vo Zvolene. Zišli sme sa tam nakoniec v celkom hojnom počte a po úvodných formalitách nohli začať pracovať – predseda náš prečítal výročnú správu za rok 2014 a správu o hospodárení, kde zhrnul všetky dôležité momenty a údaje. Potom predstavil plán činnosti na rok 2015. Najzaujímavejšou ale bola samozrejme diskusia, kde padlo veľa zaujímavých pripomienok, návrhov a postrehov. A tiež konalo sa prijatie nového člena do združenia – Viky. Tak sme omladili naše rady a vyrovnali trochu stav muži-ženy v našom združení. Verím, k že obojstrannej spokojnosti. A čo nás čaká tento rok? Hlavne veľa práce – v pláne je obnova severného paláca a archeológia v 3. bráne ako príprava na plánovanú obnovu južného portálu.


20. – 22. 3. 2015 – Prvá brigáda

Jar nám konečne zaklopala na dvere a práce dychtiví ľudkovia sa už nevedeli dočkať, kedy zatnú náradie svoje do zeme – i stalo sa tak v prvý jarný víkend, kedy pár odvážnych rukávy si vysúkalo a do úprav sutiny v paláci severnom sa pustili. Pripravili tak budovu na plánovanú záchranu, teda len sčasti, bo sutiny je tam veľa a tiež riešiť bolo treba nálezy nové, pod zemou ukryté – objavilo sa tak pár dier v murivách, ktoré v pláne neboli a riešiť ich bude treba. no aj to patrí k práci našej a my sa s ňou popasujeme statočne. Tiež naštartovali záchytné nádrže na vodu dažďovú, ktorú nám na murovanie bude treba. A skontrolovali hrad, či neubudlo nám z neho po zime – našťastie nie, iba sem tam nejaký kameň neodolal vábeniu matičky zeme, no to je bežný jav na zrúcaninách a tým sa veru nevzrušujeme. Potom ešte prebehli sa údolím, kde veru zmenu jednu zaznamenali – studňa pod hradom trošku naklonila sa, asi smädná bola a napiť sa chcela. Tak nás aj tu robota bude čakať, lebo škoda by jej bola… Odmenou za námahu tú im koberec snežienok bol, čo rozprestrel sa po lúkach v doline a hlavne na cintoríne, ako keby sama príroda uctiť si chcela tých, čo s ňou tu splynuli.


17. – 19. 4. 2015 – Jarná brigáda

I v mesiaci aprílovom pokoja na hrade nebolo, bo ľud bojovný, práce chtivý, do hradu s vervou vtrhol a do stínania hláv zelenej Hydry vrhol sa. Nazbieralo sa vojska toho celkom dosť, i počasie prialo a tak kopa práce vykonala sa k úžitku hradu. No nie len stínaním ľudkovia zamestnaní boli, ale aj do paláca severného pustili sa, kde s odstraňovaním sutín zvnútra i stavbou vstupnej rampy zamestnali sa. Po činoch tých aj žalúdky na svoje prišli si a dobre sa nakŕmili. No a v nedeľu zas pokračovalo sa v diele načatom a pokiaľ tempo toto udrží sa v rukách, kopu užitočnej práce ešte tento rok vykonáme. Nech slávu žnú tí, čo ruku k dielu priložili!


1. – 3. 5. 2015 – Májová brigáda I.

Nebesá nadelili nám dva predĺžené víkendy a škoda by bola nevyužiť toho. I tak stalo sa, že v piatok na hrade dobrí ľudia stretli sa a k záchrane hradu prispeli. Zo začiatku síce trochu dažďa spustilo sa, no nevadilo to, inú prácu našli si a veru nazaháľali – jedno okno v bráne omietku tak dostalo. Potom čas umúdril sa a tak po hrade rozliezli sa jak mravce robotné. Tu nový sporák na varenie spravili, tu kus sutiny zo severného paláca odkopali, tam zas kus múru jak lastovičky dolepili. Nakoniec ešte aj piesok na murovanie podarilo sa naťažiť a doviesť. Veru, radosť je hľadieť, ako pekne im robota od ruky odfŕka.


8. – 10. 5. 2015 – Májová brigáda II.

Ďalší predĺžený víkend v trochu skromnejšej zostave na hrade zas sme boli, by pomurovalo sa čosi a aj posprevádzať turistov, čo na hrad chystali sa. Už od rána pod bránou aj z obce nachystaní boli, aj s pohostením chutným, čo každému sa ušlo. Potom, keď ruch na hrade utíchol, do práce bolo sa treba pustiť. Tak odvážni chlapci do okennej špalety zahryzli sa, najprv očistili, potom vymerali a nakoniec aj čo to domurovali. Počasie prialo im, tak dosť práce urobilo sa. No všetko raz končí a nakoniec aj domov sa pobrať museli, by oddýchli si a nových síl nabrali.


30. – 31. 5. 2015 – Májová brigáda III.

Škoda by bola nevyužiť posledný májový víkend, druhý taký už nebude a tak sme sa zas vybrali na hrad. V sobotu skoro ráno vyrazil vojvoda Bacil spolu s ctenou Michaelou I. na povoze svojom, cestou milého Rada naložil. Ten ako prejav úcty daroval milej princeznej pár darčekov. Chyba bola, že vojvoda neskontroloval obsah balíka a tak skoro z cesty zišiel, keď pred Krupinou obzrel sa na zadné sedadlo. Milá Michaela stihla sa domaľovať farbami, čo našla v balíku na nepoznanie. Nuž, čo už. A tak pekne spolu išli nakupovať do stavebnín, kde vápno a rebrík naložili, potom ešte benzín za neutíchajúceho obdivu okolostojacich. Na hrad dostali sa v poriadku a tak hneď do kosenia sa pustili a do obeda vykosili hádam aj polovicu hradu. Potom aj ctený Peter došiel a do murovania s Radom pustili sa, kým milý Bacil ďalej kosil. Nakoniec podvečer však domov sa s princeznou pobrať musel a dvoch statočných tam ponechal, by murovali diery v hrade. A že darilo sa im, to fotografie dokazujú.


3.-5.7. a 7.-12.7. 2015 – júlové brigády a belgickí skauti.

I prišlo to tak nebadane a leto prehuplo sa nám do kalendára. Tak vybrali sa statoční mládenci zas na hrad, by porobili kus roboty. Vápna zahasili za jeden sud, pre tých, čo boja sa s horúcou maltou robiť i sutiny kus odkopali od murív. Aby však cez odkrývaný otvor chodiť sa zatiaľ dalo, drevenú rampu zhotovili. Potom v utorok skauti na Konské dovalili sa, odkiaľ Rado zviezol ich do doliny. Tam hneď do práce sa dali a na hrade obrovský kus nádvorí od zelene oslobodili. A aby nezaháľali, tak aj chodník z východnej strany porobili tak, aby tí, čo k tretej bráne mieria, cez ňu preliezať nemuseli, ale pohodlne do hradu sa dostali po chodníku novom. Po práci zas na návštevu chodili na flek ku kamarátom trampom, ktorí tam tábor detský mali. I turnaja vo volejbale, či lukostreľbe i vrhaní nožov sa zúčastnili. Nakoniec však domov pobrať sa museli, keďže čas pokročil rýchlo. Odchádzali síce unavení, ale spokojní a plní skvelých zážitkov. Veríme, že o rok zas privítame ich u nás. Ďakujeme! Boli ste skvelí!


24.7. – 2.8.2015 – Letný medzinárodný tábor s Inexom.

Tak už po štvrtýkrát sa stretli na hrade dobrovoľníci z celého sveta, aby priložili ruku k dielu a pomohli tak hradu v jeho dlhom živote. Pred samotným táborom bolo treba najprv všetko nachystať a zariadiť, za čo veľká vďaka patrí všetkým, čo tak urobili. No a potom v nedeľu poobede, dovalili sa udatní ľudkovia z rôznych končín – boli tam dvaja z Ruska, dvaja zo Španielska, po jednom z Maďarska, Čiech, Belgicka…
Prišli na hrad v asi najteplejšom období, kedy riadne horúčavy panovali, no neubralo im to na chuti do práce. Tak sa pekne rozdelili a do rôznych úloh sa pustili – vyčistili za ten týždeň nádvorie od kameňov a koreňov, odstránili hromadu sutiny od 1. bašty s ktorou upravili príjazdovú cestu, a pomáhali pri murovaní a opravovaní hradu, umývaní nálezov. Radosť bola pozerať na ich nadšenie a chuť pomáhať. Popri tom sa ešte aj odkopal spodok múru v severnom paláci, kde veľká diera objavila sa a sčasti sa ju podarilo aj domurovať. Spoznali saj okolie hradu, dostali sa dokonca aj do Štiavnice Banskej, ktorá je asi najkrajšia zo všetkých banských miest.
Nuž a potom na záver, samotný vojvoda Bacil s ctenými dvornými dámami, v kostýmoch dobových odetých, pasoval ich na ochrancov hradu a dekrét o tom odovzdal im do rúk. Ten jest aj kľúčom a pozvánkou na ďalší rok, kto preukáže sa ním, stále otvorené brány hradu bude mať.


3.8. – 15.8.2015 – Archeologický výskum na hrade.

Vďaka podpore z MK SR v rámci programu Obnov si svoj dom 1.1 sa realizoval archeologický výskum v priestore 3. vstupnej brány, Cieľom bolo znížiť množstvo sutiny v interiéri, potvrdiť a nájsť základové murivo priečky a odkryť murivo pod južným portálom. A veru sa to aj takmer všetko podarilo – v interiéri sa znížila vrstva sutiny, v ktorej napočudovanie bolo množstvo nálezov keramiky a kostí a tiež sa podarilo úplne odkryť murivo južného portálu aj s priľahlým múrom v priekope. Žiaľ, základ interiérovej priečky sa nepodarilo nájsť, lebo ho pravdepodobne úplne odstránili sami stavitelia pri niektorej rekonštrukcii či prestavbe brány.
Výskumu sa zúčastnili študenti archeológie z Budapešti pod vedením Maxima Mordovina a tiež dve študentky archeológie z Nitry. Vo veľmi ťažkých podmienkach a strašnej horúčavy, neúnavne odstraňovali nánosy zeminy a sute, aby potom po večeroch nájdené nálezy umývali a čistili, zaevidovali a zabalili.
Po večeroch a voľnom čase sa tiež pokračovalo v murovaní v severnom paláci – na domurovaný parapet múru sa dorobila vstupná rampa, ktorá sa zasypala vykopanou sutinou z výskumu a potom po bokoch sa vytiahol múr tak, že sa vytvoril stabilizovaný priechod cez dieru v múre, v hornej časti s naznačeným okenným otvorom.
Vďaka spoločne stráveným chvíľam na hrade sa utužili medzinárodné vzťahy, nadviazali nové priateľstvá a poodhalil kus histórie hradu, doteraz ukrytý pod zemou. Ďakujeme všetkým zúčastneným.


29. – 31. 8. 2015 – Augustová brigáda

Po krátkom oddychu sme na hrade zas! Najprv, v sobotu, zúčastnili sme sa výstupu na hrad, ktorý organizovala obec. Poukazovali sme ľuďom hrad, povysvetľovali, čo a ako sa robí, odpovedali na zvedavé otázky. Potom sme spoločne ochutnali v doline výbornú kapustnicu a spoločensky sa zabávali.
Na ďalší deň už aj práca nás zohriala – najprv sa trochu poupratovalo, potom sa pokračovalo v murovaní okna v severnom paláci. Pridalo sa pár riadkov muriva. Keďže nakoniec neprišli sľúbení pomocníci, práca šla pomalšie ako sa plánovalo. Nakoniec sa ešte vynovili plagátiky na informačnom paneli, aby boli čitateľnejšie. No a potom s azas všetci rozpŕchli do svojich domovov…


september 2015 – Septembrové brigády

Udialo sa tak, že po dva víkendy poschádzali sa ľudkovia robotní na hrade, aby svoje odhodlanie do zdarného konca doviedli. Najprv dvorného fotografa nebolo a tak z prvej akcie niet obrázkov, no na druhej maliarskeho plátna chopil sa sám vojvoda a zaznamenal tak odhodlanie všetkých – zvlášť, keď po tie dni strašné počasie trápilo zem a dažďom skropilo ju. To však neodradilo statočných bojovníkov od toho, aby zas kus múru prilepili na miesto. Popri práci však udrelo im do očú, že aj kus múru neďaleko stojaci porúčal sa k zemi, bo nevládal sa viac vznášať vo vzduchu. Našťastie nik pod ním vtedy nestál. Žiaľ, aj takéto veci na hrade občas stávajú sa. Oto s väčším zápalom pustili sa bojovať o záchranu hradu a s prestávkami pomedzi dážď statočne murovali a murovali.
Nakoniec však prácu prerušiť bolo treba a aj na návrat domov pomyslieť – keďže však mokrota psula sa im za krky, hlavy múdre ochranu vyhútali dokonalú. Jedinou chybou však bola trochu podobnosť s burkou, čo žienky úbohé v krajinách orientálnych nosiť musia. Nuž hádam zver nepoplašili tým veľmi, hlavne, že dažďu nedalo sa dostať na kožu….


23.-25. 10. 2015 – Konferencia

I dostali sme pozvanie, reprezentovať hrad náš na slávnej konferencii v krajine českej, kde už po niekoľko rokov o hrade prednášať sme boli. Tak ctený vojvoda náš i s rodinou spanilou vybral sa na púť predlhú, by v noci dorazil tam a po oddychu o hrade prednášal. I porozprával, čo udialo sa a porobilo, čo potrápilo i potešilo. A tiež dobre počúval, čo kde robili iní, by poučil sa a vedomosti získal. Na záver do sklárne útulnej zašlo sa, by remeslo majstra šikovného ľudkovia zhliadli. Tu zaiskrili oči vojvodu Bacila, bo k teplu inklinuje a pekelných síl nebojí sa, i chopil sa píšťaly sklárskej a do skla vdýchol ducha svojho. Nakoniec však aj domov bolo treba sa poberať a tak len pár fotografií na pamiatku mu zostalo. Žiaľ, priamo z konferencie nepodarilo sa obrázky urobiť, či získať, tak len pár zo sklární zahliadnuť tu môžete.


6.-8. 11. 2015 – Jesenná brigáda

Každoročný zlet hrdinských bojovníkov v mesiacoch jesenných znamenal skazu zelenej hydre na hradnom nádvorí sa rozťahujúcej. Ale pekne po poriadku – po peknej, teplej jeseni zavládlo mrazivé počasie, ktoré vyšlo just na termín brigády. To však neodradilo nikoho z priateľov a zlietli sa nám tam v hojnom počte. Prežili nám tam mrazivú noc a hneď ako vyšlo slnko a kosti ich zohrialo, do práce pustili sa s vervou – jedni murivo zazimovávali, druhí zas zeleň a krovie umravňovali, bo rozťahuje sa nám pubertiacky po nádvoriach a dievčatám sukne driape. Na pomoc priletel im aj drak ohnivý – Fotep zvaný. Vojvoda zas do dokončenia stropu v bráne sa pustil a posledné dosky v podlahe dokončil, by diera tam už k pádu nevolala… Na poriadené a pokosené nádvorie hneď vrhol sa štáb dvorných fotografov a využijúc jeho upraveného vzhľadu, do fotenia modelky úhľadnej pustil sa. Pracovné tempo ustalo až keď hladné žalúdky a skrehnuté prsty k neskorému obedu zavelili a k hrncu všetkých zahnali. Potom už len drobné činnosti sa dokončovali až do tmy, kedy všetci zišli sa pri hrejivých lúčoch ohnivých a tak kosti chránili si pred ostrím zimy. A hviezdy hľadeli na nich v nemom úžase.