Rok 2016

6.2.2016 – Snem Združenia RONDEL

Každoročné zahájenie sezóny tradičným snemom združenia je už pravidlom už 16. rok. Aj tentoraz sme sa takmer všetci stretli v príjemnom a pohostinnom prostredí Goldcafé vo Zvolene. Po úvodnom privítaní sa na dlhú chvíľu zmocnil slova samotný slávny vojvoda Bacil a v ohnivom prejave oboznámil všetkých s činmi na hrade i mimo neho vykonanými. Naznačil tiež plány na rok tento, by všetci vedeli, čo čaká ich a neminie. Potom ešte prebehlo zvolenie predsedníctva nového, ako aj prijatie novej členky do združenia, našej dvornej čiernej pani Dášky. Ďalšou zmenou v radoch našich je vystúpenie cteného Ondra, čo však nemení jeho aktivity na hrade, kde ho veru radi budeme vidieť. Poďakovali sme sa mu za doteraz vykonanú prácu a naďalej budeme spolupracovať na tomto veľkom diele. V diskusii prebralo sa ešte mnoho tém, ktorými nebudeme cteného čitateľa zaťažovať, však jej výsledok uvidí sám na hrade. O dobrú pohodu, plné žalúdky postarali sa vzorne Janka a Timea, ktoré množstvo chutných nápojov a dobrôt na stole nachystali. Keď tie spotrebovali sa, bol čas aj domov sa pobrať a tak s prianím skorého stretnutia sa na hrade sa všetci zas do sveta rozpŕchli.


4.- 6.3.2016 – Schôdza Zachráňme hrady

Keďže naše združenie je členom združenia Zachráňme hrady, tak sme za naše spoločenstvo vyslali dvoch veľvyslancov, by reprezentovali hrad náš a rokovaní sa zúčastnili. Úlohu svoju dobre splnili, kopu informácií získali, hradu hanbu nerobili a na dôvažok aj pamiatky po okolí poobzerali, nápady čerpali a kontakty nadväzovali. Nasledujúce stretnutie konať by sa zas na západe krajiny malo, kam iste pôjdeme zas.


3.4.2016 – Prípravné práce

V jeden krásny deň, vybralo sa pár statočných na hrad, by nachystalo všetko potrebné na začiatok sezónnych prác – spojazdnili zberné nádrže na vodu a hlavne nachystali podlážky na budúce lešenie. Popri tom sa skontroloval stav hradu a trochu plánovalo…


15.-17.4.2016 – Jarná brigáda

Tak ako každý rok, aj teraz sa po dohode s Ugom konala jarná brigáda. V piatok podvečer sa postretala kopa dobrých ľudí, aby po spoločnej zábave sa plní elánu pustili do práce. Časť ľudkov sa do varenia pustila, časť zas do boja s vegetáciou, popri tom sa porobili aj také veci, ako debnenie na otvore v strope (sťahovacie dvierka), či oprava strešnej krytiny nad prístavbou. Veru veselo bolo a každý si prišiel na svoje. Počasie nám tiež prialo a tak spokojní z dobre vykonanej práce, vychutnávali si potom chutný obed ako odmenu. Veľká vďaka všetkým!


20.-22.5.2016 – Májová brigáda

I poschádzal sa na hrade statočný ľud, by dokončil načaté dielo v paláci severnom. No prv, ako do diela sa pustil, musel nádrže na vodu spojazdniť, vápno nachystať a hlavne mohutné lešenie postaviť. To po urputnej snahe podarilo sa mu a tak pri najbližšej príležitosti už do murovania pustiť sa môže.


16.5.2016 – až do jesene – realizácia projektu Obnov si svoj dom

Tak predsa len sa to podarilo a rozbehol sa projekt obnovy 3. vstupnej brány za pomoci 8 nezamestnaných. Dozerá na nich náš milý Tomáš, ktorému za túto obetavosť a odvahu patrí náš obdiv. Statoční chlapi veru nezaháľali a za dva týždne prerúbali cez haldu sutiny krásnu širokú a pohodlnú cestu od 6. bašty až k 3. bráne. Kameň pekne úhľadne poukladal sa na skládku pod bralom a na očistenom nádvorí vysiala sa tráva. Porobili tiež kopu inej práce, ktorú budeme postupne tu približovať.


Udalosti z konca mája a z júna

I zbehlo sa panstvo na hrade, kde za hlaholu vtáčích hrdiel a slákov svrčkov, rukami svojimi, mohutné lešenie v severnom paláci postavilo, by opravovať murivo sa dalo a zaskvelo sa krásou novou. Tak stalo sa v jeden májový víkend o čom svedčí obraz od náško hradného dvojmajstra.
O skutkoch týchto a činoch ďalších, dozvedeli sa aj zástupcovia médií a tak v jeden deň zavítali na hrad z rozhlasu i televízie a natočili reportáž o skutkoch slávnych. Aj robotní ľud vyspovedali, či robiť sa mu chce a nefrfle. K spokojnosti všetkých návšteva tá dobre dopadla a v práci pokračovať sa naďalej mohlo a tak zo západného svahu veru kopa kamenia zmizlo, i pokosil sa a tiež od východnej hradby krovie pokapalo a chodník sa tam urobil, aby opraviť sa hradba veru dala. Už kelne tešia sa na svoju prácu a vápno od radosti zo suda vyskakuje…


Udalosti z  júna a júla

 Behom mesiaca udialo sa toľko vecí na hrade, až náš pisár nestíha novoty do kroniky zapisovať a tak len takýto súhrn objavil sa tu, aby aspoň takto národ dozvedel sa, čo vykonalo sa na záchrane hradu.

Najprv o projekte s nezamestnaných napíšeme, že úspešne nám pokračuje a za mesiac obrovský kus práce vykonal sa – jednak odstránilo sa množstvo krovia od celej západnej hradby, severného opevnenia spolu s baštou č. 3, ako aj od východnej hradby, ktorá sa do polovice výšky obmurovala. Zároveň sa vykosili znova nádvoria a kamenie sa vyzbieralo, i z pivnice pod bránou trochu nánosov pomizlo. Pomaly sa aj rekonštrukcia portálu brány rozbieha.

No a v severnom paláci tiež čosi muriva pribudlo, vďaka obetavosti našich záchrancov, ktorí napriek úmornému teplu a práci vo výške neváhali, kameň na lešenie si vytiahli a s maltou lepili tak, že otvor v stene sa utešene uzatvára a pomaly nám treba tehly na záklenok zháňať, by dokončovať sa to dalo. Aj s kavernou vo východnej stene pomaly sa začína robiť. Vápna ubúda nám utešene, tak že ani dovážať nestíhame ho – stále cestou pár vriec dováža sa.


Medzinárodný tábor 2016 (24.7.-7.8.2016)

Kto nevidel, neuverí, kto videl, ten potvrdí, že celý svet zišiel sa na našom hrade, by spoznal jeho krásu, silu, tajomno i útulnosť. Za odmenu mu zas pomohli zakvitnúť do novej krásy a darovali mu čas nového žitia. Ale pekne po poriadku…
Už v piatok rozbehli sa prípravné práce, kde zariadiť kuchyňu, kúpeľňu bolo treba, bránu poriadiť a náradie nachystať…No a potom už len v nedeľu počkať na príchod našich pomocníkov z ďalekého zahraničia, na hrad ich dopraviť, unavených nakŕmiť a pooboznamovať so všeličím, čo ich tu čakať bude. A v pondelok, po raňajkách, veru vyhrnuli si rukávy a do práce pustili sa s vervou – časť pomáhala kosiť, časť vypratávať pivnicu, časť zas chodník robila a iní zas murovali – či už západnú hradbu, ale aj okno v paláci severnom. Popri tom kopu zábavy užili si, murovanú pec odskúšali, okolie spoznali i na výlet do Štiavnice si urobili. Dva týždne veru ubehli veľmi rýchlo a počas nich urobil sa kusisko práce. Veríme, že páčilo sa im u nás a prídu aj nabudúce…


Archeologický výskum 2016 (8.8.-19.8.2016)

Už štvrtý rok sa darí skúmať tajomstvá ukryté v zemi na našom hrade. Každý rok vydávajú nové a nové svedectvá o bohatosti života na hrade, o kontaktoch s ďalekými krajinami a obchodovaní s nimi… Vďaka podpore z MK SR v rámci projektu obnovy 3. brány sa pod vedením AÚ SAV v spolupráci s Katedrou archeológie stredoveku z Budapešti podarilo vyskúmať ďalší kus interiéru 3. brány a niektoré vybrané časti hradu. Vďaka obetavosti študentov z Budapešti pod dohľadom Maxima Mordovina sa odkryla maltová podlaha na spadnutej klenbe z 2 poschodia a zachytilo množstvo krásnych nálezov. Doslova čriepok po čriepku sa lepí mozaika histórie tohto hradu. S vyčistením pivnice brány nám zas pomohli „naši nezamestnaní“ z obce. Tak sme mohli rozšíriť naše poznatky o ďalšie murivá – podarilo sa odkryť doteraz neznámu strieľňu v južnej stene pivnice, ako aj jedno okno smerujúce do nádvoria. Samozrejme po práci nechýbala ani zábava či oddych. Veríme, že aj na budúci rok sa bude pokračovať, veď máme toho ešte veľa pred sebou.


Z prác na hrade – august, september

Na hrade sa toho deje neúrekom, že ani nestíhame zapisovať všetky deje do kroniky – po skončení výskumu sa zas všetci vrhli na murovanie a tak sa podarilo úspešne domurovať otvory v severnom paláci, čím sme zavŕšili snahy o zabezpečenie bezpečného vstupu do horného hradu. Tiež sa domurovala rozsiahla kaverna v exteriéri a pár drobných dier, ktoré sme našli. Návštevníka tak pri severnom vstupe víta náznak okenného rámu v zrekonštruovanom vstupe a bezpečná klenba nad hlavou, ako aj pekne spravený otvor okna v západnej stene. Veríme, že sa takto podarí dorobiť ešte ostávajúce dva otvory na budúci rok. Ale pár fotografií povie asi viac, ako množstvo slov. Pokochajte sa teda hotovým dielom…


21.-23.10. Konferencia Trosky 2016

Náš pán vojvoda bol reprezentovať záchranu hradu na medzinárodnej konferencii v Turnove, kde zhodnotil tohtoročnú snahu a ukázal, koľko práce sa vykonalo. Zároveň predniesol zamyslenie sa nad zmyslom obnovy pamiatok všeobecne a čo je pre pamiatky asi najlepšie. V spoločnosti milých ľudí pobudol a dozvedel sa tiež množstvo inšpiratívnych informácii a poznatkov. Na záver sa zúčastnil exkurzie do svijanského zámku, ktorý opravil miestny pivovar. A veru bolo čo obzerať! Klobúk dole – dielo sa pekne podarilo. Nuž a potom ho už len čakala dlhá cesta domov…