Rok 2017

január 2017 – Čistenie strechy

Netradične bohatá nádielka snehu a zlé správy v novinách o popadaných strechách kde kade v republike nám nedala spať a tak sa zorganizovala snežná brigáda zameraná na odpratanie snehu zo strechy tretej brány, aby nebodaj, nám nespadla pod jeho ťarchou. V hlbokom snehu, mraze, pešo z dediny – to bola výzva pre odvážnych. Odmenou boli mohutné čriedy lesnej zvery, čo prehnali sa popred nos, krásny výhľad na hrad a zamrznutú riečku pod hradom a dobrý pocit, že sa niečo urobilo. Nakoniec sa strecha vyčistila, i keď za obeť padla aj tá lopata, chlapi to však vydržali!

4.2.2017 – Snem združenia

Tak ako každý rok, aj teraz sme sa zišli v hojnom počte na sneme združenia, aby zhodnotili sme naše skutky za rok minulý, skladali si účty, čo kto urobil a nakúpil a tiež ukuli naše plány do nasledujúceho roku a dohodli, kto bude za čo zodpovedný. Tak isto prijímali sme člena nového, ktorý iste obohatí naše osadenstvo. Po prvý krát veru je z krajiny inej, čo však nevadí, lebo hrad v srdci nosí rovnako, ako my všetci ostatní. Od teraz teda je nás mesiačikov zase dvanásť, na hradnej bráne usadených. Náš vojvoda tiež predstavil všetkým vypracovaný zámer obnovy, ktorý udáva smer a konečný stav hradu, do ktorého radi dostali sme ho za pár dlhých rokov. Veru potešilo to srdce mnohých…
Poďakovať chceme Janke za poskytnutie príjemného prostredia v Gold café, ktoré ale žiaľ, využili sme naposledy, keďže toto bola posledná oficiálna akcia v ňom. Veríme ale, že do roka a do dňa nájdeme iný príjemný kút, kde zložíme na chvíľu svoje kosti…a ktovie, možno to bude práve na hrade…

14.-17.4.2017 – Veľkonočná brigáda

Krásny predĺžený víkend by bolo škoda nevyužiť a tak sa na hrade zišla skupina odvážnych druhov, by spravili čosi pre blaho hradu a zabavili sa navzájom pri oblievaní našich krajších polovičiek. K veľkej noci patrí jarné upratovanie a tak sa kompletne vyložilo všetko náradie a materiál na nádvorie, povymetali sa pavučiny, natrelo rezivo proti červotoču, ponatierali sa lešenárske žaby, urobili sa perfektné nové police na drobné náradie a potom sa to všetko pekne po poriadku nanovo uložilo dovnútra. Hneď to tam lepšie veru vyzerá. No a popri tom všetkom sa stihlo aj kopu iného, príjemného, čo odohrávalo sa v kruhu dobrých priateľov a o čom rozprávajú sa legendy…ale o tom hádam niekedy inokedy, keď zídeme sa na hrade a po večeroch bude dosť času na rozprávanie…