Rok 2017

január 2017 – Čistenie strechy

Netradične bohatá nádielka snehu a zlé správy v novinách o popadaných strechách kde kade v republike nám nedala spať a tak sa zorganizovala snežná brigáda zameraná na odpratanie snehu zo strechy tretej brány, aby nebodaj, nám nespadla pod jeho ťarchou. V hlbokom snehu, mraze, pešo z dediny – to bola výzva pre odvážnych. Odmenou boli mohutné čriedy lesnej zvery, čo prehnali sa popred nos, krásny výhľad na hrad a zamrznutú riečku pod hradom a dobrý pocit, že sa niečo urobilo. Nakoniec sa strecha vyčistila, i keď za obeť padla aj tá lopata, chlapi to však vydržali!

4.2.2017 – Snem združenia

Tak ako každý rok, aj teraz sme sa zišli v hojnom počte na sneme združenia, aby zhodnotili sme naše skutky za rok minulý, skladali si účty, čo kto urobil a nakúpil a tiež ukuli naše plány do nasledujúceho roku a dohodli, kto bude za čo zodpovedný. Tak isto prijímali sme člena nového, ktorý iste obohatí naše osadenstvo. Po prvý krát veru je z krajiny inej, čo však nevadí, lebo hrad v srdci nosí rovnako, ako my všetci ostatní. Od teraz teda je nás mesiačikov zase dvanásť, na hradnej bráne usadených. Náš vojvoda tiež predstavil všetkým vypracovaný zámer obnovy, ktorý udáva smer a konečný stav hradu, do ktorého radi dostali sme ho za pár dlhých rokov. Veru potešilo to srdce mnohých…
Poďakovať chceme Janke za poskytnutie príjemného prostredia v Gold café, ktoré ale žiaľ, využili sme naposledy, keďže toto bola posledná oficiálna akcia v ňom. Veríme ale, že do roka a do dňa nájdeme iný príjemný kút, kde zložíme na chvíľu svoje kosti…a ktovie, možno to bude práve na hrade…

14.-17.4.2017 – Veľkonočná brigáda

Krásny predĺžený víkend by bolo škoda nevyužiť a tak sa na hrade zišla skupina odvážnych druhov, by spravili čosi pre blaho hradu a zabavili sa navzájom pri oblievaní našich krajších polovičiek. K veľkej noci patrí jarné upratovanie a tak sa kompletne vyložilo všetko náradie a materiál na nádvorie, povymetali sa pavučiny, natrelo rezivo proti červotoču, ponatierali sa lešenárske žaby, urobili sa perfektné nové police na drobné náradie a potom sa to všetko pekne po poriadku nanovo uložilo dovnútra. Hneď to tam lepšie veru vyzerá. No a popri tom všetkom sa stihlo aj kopu iného, príjemného, čo odohrávalo sa v kruhu dobrých priateľov a o čom rozprávajú sa legendy…ale o tom hádam niekedy inokedy, keď zídeme sa na hrade a po večeroch bude dosť času na rozprávanie…

29.4-1.5.2017 – Veľká jarná brigáda

Na prelome apríla a mája konala sa tradičná jarná brigáda, ktorú organizujeme spolu s kamarátmi trampami dvakrát do roka. Napriek veľmi daždivému začiatku, kedy v piatok doslova spadli na nás nebesia, sobotné ráno privítalo nás slniečkom, ktoré sprevádzalo odvážnych bojovníkov až do pondelka a odmenilo ich za námahu. Brigáda sa niesla v znamení pižama a tak poniektorí v ňom aj pracovali. Zábavy bola kopa a urobilo sa množstvo užitočnej práce, za čo patrí všetkým veľká vďaka.

13.-14 a 19-28.5.2017 – Májové brigády

V máji sa realizovali hneď dve brigády, počas ktorých sa stavalo lešenie v severnom paláci, upravoval terén v interiéri pod oknom a aj dačo pomurovalo na špalete okna. Potom sme museli chvíľu čakať, kým sa k ďalšiemu postupu vyjadria odborníci a tak sme začali realizovať inú prácu – očistili sme a začali domurovávať veľký plášťový odtrh líca na západnej hradbe, kde sa nám radi turisti pohybujú a hrozilo, že prepadnú z hradu do lesa. Popri tom Rado sprevádzal návštevníkov po hrade, z čoho časť bola až z Holandska. Veľmi sa im to páčilo.

15.-30.7. Medzinárodný tábor

Na dva týždne sa zišli dobrí ľudia z rôznych krajín, aby pomohli hradu a spoznali našu krásnu krajinu. Odvážili sa vkročiť do divočiny a spolu s hradnými ľuďmi pobudli na tomto krásnom hrade. Vyskúšali si ťažkú prácu, či už murovanie s kameňom pri záchrane severného paláca, klčovanie náletovej zelene, úpravu chodníkov v honom hrade alebo odstraňovanie sutiny z 1. bašty.  Nezľakli sa ničoho, ani jedla, letných búrok či studenej vody v potoku a zažili neopakovateľné zážitky, ktoré im zostanú v srdci na dlho. Aj vďaka nim sme zas o krok bližšie v záchrane hradu.

13.-18.8. Archeologický výskum a iné práce

Tento rok sa výskum robil trochu v menšej miere, pretože nám neprešiel projekt na obnovu tretej brány. Tak sme sa rozhodli ho zafinancovať z vlastného a sústrediť ho na bránu druhú, kde sme potrebovali si overiť stav a priebeh základov západného portálu. Zraz sme si dali v nedeľu na hrade. Dopraviť všetky veci na hrad bolo dosť náročné, pretože chladič na Vitare tiekol. Ale zvládli sme to a všetkých ubytovali na hrade. Na druhý deň ráno sa začalo s vytýčením sondy, zariaďovaním kuchyne a tak. Na počudovanie už v prvý deň sa objavilo skalné bralo a tak sa ani nemuselo kopať veľmi hlboko. Iné to bolo pred portálom, kde sme zachytili priekopu a dievčatá sa zakrtkovali pomerne hlboko. Tak sa nám podarilo zachytiť priebeh muriva, zdokumentovať ho a získali tak podklady k plánovanej rekonštrukcii. Okrem toho sa mládenci zo združenia venovali murovaniu okna v severnom paláci, kde dokončovali korunu múru nad oknom. Žiaľ, týždeň ubehol ako voda a zrazu bolo treba všetko zasypať, baliť a pobrať sa domov. Mládenci ešte ostali na víkend, kedy sa konal výstup na hrad a zároveň niektorí išli reprezentovať združenie do Hrušova.