Rok 2020

11.1.2020 – Snem združenia

Hneď zkraja nového roku konal sa vo Zvolene snem združenia, kde zhodnotili sme činnosť svoju v minulom roku, prebrali sme kopu vecí a skontrolovali hospodárenie. Naplánovali sme aj práce, na ktoré sa sústredíme tento rok – a veru, je sa na čo tešiť…a prediskutovali témy, ktoré sa nás týkajú. Menili sme aj našu členskú základňu a pod. Za poskytnuté priestory ďakujeme nášmu priateľovi Ondrovi.


7.-8.3.2020 – prvá brigáda

Počasie nám prialo a tak sme sa nedočkavo vrhli na prvé práce v tomto roku. Mali sme na pláne dokončiť konštrukciu striešky v 6. bašte a trochu poupratovať v našich priestoroch, kde sa nám nahromadila kopa vecí. Takže sme sa rozdelili do družstiev a vrhli sa na prácu. Vďaka obetavosti sa dielo podarilo a postavila sa celá konštrukcia provizórnej striešky, na ktorú stačí už len položiť fóliu-ale to až nabudúce. Prekvapili nás na hrade aj turisti, tak sme sa venovali aj im.


Pokračujúce práce

Sľubný rozbeh brigád nám zmrazila prebiehajúca coronakríza, kedy sa nesmeli organizovať žiadne aktivity. Po jej čiastočnom odoznení a uvoľnení, sme sa vrhli s opatrnosťou na dokončenie rozrobenej práce a tak sa podarilo dokončiť pultovú strechu na 6. bašte – teda aby som bol presný, ešte treba dokúpiť jeden bal krytiny, aby bola úplne na komplet, pokosiť nádvoria a očistiť strechu na 3. bráne od napadanej sutiny a machu a následne ošetriť zatekajúce úžľabie tekutou gumou.

Počas leta sa stihli zorganizovať nejaké aktivity – udržiavali sme areál hradu, kosili a čistili nádvoria. Tiež sa urobila spoločná brigáda zameraná na čistenie podhradia kvôli plazom, kde okrem nášho združenia boli aj ľudia zo ŠOP Štiavnicke vrchy a združenia Priateľov herpetofauny. Upravili a preinštalovali sme výstavku v tretej bráne, zameranú na históriu záchrany. Nespali sme ani v plánovaní – konečne sme dostali podklady k obnove portálu v druhej bráne a tak isto sme prichystali všetko na stavbu zázemia pre informátora, ktorý zatiaľ pracuje na hrade pod bránou, ale dostane pekný drevený prístrešok v mieste strážnice pri prvej bráne.