Rok 2020

11.1.2020 – Snem združenia

Hneď zkraja nového roku konal sa vo Zvolene snem združenia, kde zhodnotili sme činnosť svoju v minulom roku, prebrali sme kopu vecí a skontrolovali hospodárenie. Naplánovali sme aj práce, na ktoré sa sústredíme tento rok – a veru, je sa na čo tešiť…a prediskutovali témy, ktoré sa nás týkajú. Menili sme aj našu členskú základňu a pod. Za poskytnuté priestory ďakujeme nášmu priateľovi Ondrovi.