Rok 2022

Ťažký rozbeh a jarná schôdza Zachráňme hrady

V zovretí pandemických opatrení a strachu, či sa bude dať vôbec niečo robiť, postupnej karantény viacerých členov sa nedalo na hrade a ani inde nič robiť – tak sa aj snem združenia odložil na neskorší termín. Nútený pobyt v domovoch sme využili na napísanie dvoch projektov a po chvíli čakania sme sa našťastie dočkali aj pozitívnych správ, že nám ich schválili. Tak je sa na čo tešiť.

Čerstvo po uvoľnení obmedzení sa naplánovalo aj stretnutie Zachráňme hrady – tentoraz vo Sv. Jure. No akurát v tom čase nám menila banka účet a boli sme vyše mesiaca odrezaní od financií, kým doriešili technické detaily a tak sme nakoniec našu účasť museli odrieknuť.

Veľká noc na hrade

Z niekoľko dňovej brigády nakoniec zostal len jeden deň, ale aspoň ten sme naplno využili a vo dvojici – Bacil a Rado sme postavili konštrukciu striešky nad vstupom do pivničky pod sýpkou. Aj krytinu by sme boli položili, ale nanešťastie sme zistili, že už nie sú k dispozícii vhodné klince a musia sa dokúpiť. Tak sa táto úloha odsunula na neskôr.

Ukladanie krytiny – 7.5.2022

Klince sa dokúpili a tak sa dalo pokračovať v práci. Rado s Ľubom sa zhostili tejto úlohy a vybrali sa dokončiť rozrobené dielo. To sa im aj pekne podarilo a tak už nám konečne pri prudkých lejakoch nezateká popod dvere do pivničky. Už len ostáva osadiť dažďové odkvapy aby sa dala voda zviesť do zberných nádrží…

Jarná brigáda a odlievanie kameňa – 14.-15.5. a 21.-22.5 2022

Jarná brigáda sa tentoraz konala trochu netradične, až v máji – ale zase, aspoň bolo čo kosiť a tak vďaka pomoci kamarátov trampov sa podarilo vykosiť celý hrad a pridali sme k tomu aj vykosenie cintorína pod hradom, ako aj z objektu fary a jednej hospodárskej budovy. Čistili sme ich preto, aby sa vytvárali dobré životné podmienky pre plazy v rámci manažmentu ochrany prírody… Popri tomto všetkom sa ešte nachystalo debnenie na odlievanie troch kvádrov v južnom portáli 3. vstupnej brány.

Nasledujúci víkend sa začalo s odlievaním chýbajúcich kvádrov vo východnom ostení južného portálu tretej brány. Podarilo sa odliať a po vyzretí hmoty aj opracovať dva kvádre v tomto ostení. Ostáva už odliať iba jeden poškodený-chýbajúci kus a toto ostenie je pripravené na zaklenutie. V najbližších dňoch sa vrhneme aj na západnú stranu ostenia…

Mesiac jún a filmovačka na hrade – 11.-12.6.2022

Bolo nám treba už začať s murovacími prácami a tak, keď nám konečne napršalo dosť vody do nádrží, pustili sme sa do murovania lomového muriva nad malým portálom, aby sa dali odliať ďalšie kvádre. Najprv sme ale museli prestavať lešenie a zdvihnúť jeho úroveň na pracovnú výšku. Chvíľu nám to zabralo času, potom sa ešte táto činnosť aj filmovala. Nesmieme totiž zabudnúť na fakt, že na tento termín sme boli poctení návštevou štábu filmárov, točiacich dokument Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom z Veľkej Británie a ktorí si vybrali náš hrad, ako jednu z vybraných lokalít. Veľmi si túto poctu vážime a sme radi, že aj svojou prácou prispievame k udržaniu životného prostredia pre plazy. Ďakujeme za skvelú príležitosť, zúčastniť sa tohto príbehu a prispieť tak aj k propagácii hradu a našej vlasti v zahraničí. Filmovanie a naša práca sa pretiahli pomaly až do západu slnka a po nutnej očiste sa pokračovalo v rozprávaní príbehov a humorných zážitkov dlho do noci pri hrejivých plameňoch ohníčka, od ktorého sa šírila príjemná vôňa slaninky, klobások, špekačiek a iných dobrôt.

No a v nedeľu sa ešte potiahlo zase kúsok s murivom, uložilo náradie a šlo domov…ale to už je iný príbeh.

Júnové murovanie – 18.-19-.6.2022

O týždeň sa Rado s Ľubom ešte pustili do murárskych prác na tretej bráne – navozili piesok na severný dvor a potom doplnili lomové murivo tak, aby sa dal odliať ďalší kváder západného ostenia. Tak isto zhotovili časť otvoru pre zdvíhanie padacieho mostu.

Júlová veľká brigáda – 16.-22.7.2022

Napriek spaľujúcim horúčavám a veľkému suchu sme sa pustili do plánovaných prác na hrade, pri ktorých nám pomáhali kamaráti z hradu Uhrovec. Museli sme navoziť stavebný materiál a hlavne vodu, aby bolo z čoho murovať. Potom sa upravilo a zvýšilo lešenie a konečne sa mohlo začať murovať – dorobil sa otvor pre lano zdvíhacieho mostu s osadením kladiek a murivo nad ním s ukončením vpadliny pre padací most. Následne sa mohlo prikročiť k odliatou posledného kvádra západnej strany ostenia brány s jeho opracovaním. Tu sme museli riešiť technické detaily, ktoré sa ukázali pri bližšom pohľade na východnú časť po zdvihnutí lešenia. Za tým účelom sme museli zavolať metodika z KPÚ, aby rozhodol, čo s tým. Po upresnení detailov sme si mohli vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce. Kamaráti z Uhrovca sa tiež popri tom pustili do záchrany jedného okna vo východnom paláci. Dorazilo nám konečne aj objednané rezivo, potrebné na zhotovenie debnenia pre zaklenutie portálu. To sa však bude realizovať až neskôr, keď vyzreje murivo a zhotovia ramenáty, čo sme už teraz nestihli. Aj tak sa za ten čas urobilo množstvo práce v náročných podmienkach s vysokými teplotami. Všetkým zapojeným dobrým ľuďom za to patrí veľká vďaka!

August až október 2022 – pokračovanie prác

Postupne sa na jednotlivých brigádach podarilo opracovať posledné odliate kvádre západného ostenia brány, ktoré nám v tom teple rýchlo stvrdli a dalo dosť práce ich okresať do finálneho tvaru. Taktiež sme osadili do portálu jeden dubový trám, ktorého odtlačok sme našli pri stavbe lešenia a po konzultácii s pamiatkármi sa rozhodlo o rekonštruovaní tohto stavu. Doplnilo sa tiež chýbajúce murivo v nároží portálu, aby bolo o čo založiť zaklenutie vstupu na východnej strane. Potom prišli na rad šikovné ruky kamarátov z Uhrovca, ktorí nám dorobili tak potrebné ramenáty pre klenbu. Potom ostávalo už len domurovať lomové murivo nad malou bráničkou, aby bolo o čo zakotviť zaklenutie.

No a to sa nakoniec zrealizovalo na jesennej brigáde, kedy nám s prácami prišli pomôcť kamaráti z trampských osád. Zabezpečili nám tak celú logistiku podávania materiálu, tehál, malty hore na lešenie a murári tak mohli nerušene pracovať na dokončovaní klenby – len samotná práca na klenbe zabrala celých 12 hodín čistého času.

Vďaka heroickému výkonu všetkých zúčastnených sa podarilo dokončiť neskutočne náročné dielo, ktorého výsledok je nadovšetko viditeľný a priblížil nám zas o kus k dokončeniu záchrany 3. brány.