Rok 2023

Na prelome roku boli sme skontrolovať hrad a trochu prekúriť našu pivničku. Nekonali sa nejaké väčšie oslavy a ani počasie nebolo ktovie aké a tak po jednej noci vybrali sa chlapci zase do tepla domovov.

Nová knižka!

V prvých týždňoch tohto roku sme boli prevziať v tlačiarni našu novučičkú knižku – zborník o hrade a jeho okolí. Konečne sa tak zavŕšilo niekoľko ročná snaha o jeho vydanie a sme na ňu náležite hrdí. Veríme, že osloví množstvo ľudí a každý si v nej nájde niečo, čo ho zaujme a poučí.

Snem združenia

Snem združenia konal sa začiatkom februára u nášho čestného člena Ondra vo Zvolene. Preberali sa naše úspechy za minulý rok, skontrolovali výdaje, ktoré sme mali a naplánovali plány na rok tento. Volilo sa tiež nové vedenie na najbližšie dva roky, pričom za predsedu sa naďalej potvrdil náš ctený vojvoda Bacil. Prijali sme do našich radov nového člena – a to milú Ritu Rakonczay.

Schôdza Zachráňme hrady na Sklabini

Dňa 18.3. konala s schôdza združenia Zachráňme hrady, ktorého sme tiež členom. V priestoroch hradu Sklabiňa, v útulnej pivnici pred hradom, sme preberali kopu aktuálnych problémov obnovy našich pamiatok, volili orgány združenia a schvaľovali prijímanie iných združení a tak. Cez obednú prestávku sme si pozreli hrad s expozíciou a obdivovali nové priestory, ktoré sa im podarilo vybudovať. K večeru nám nadišiel čas ísť domov a tak potme sme osedlali kone a šli.

1.4.2023 – čistenie podhradia

V prvú aprílovú sobotu nastal ten čas, kedy spojili sme naše sily s priateľmi zo SZOPK Hadie údolie, obcou Čabradský Vrbovok, miestnymi poľovníkmi, kamarátmi, dobrovoľnými ochrancami a ľuďmi zo správy CHKO Štiavnické vrchy a pustili sme sa do čistenia brehov rieky Litava v úseku od drieňovského potoka po koniec dlhej lúky s celým podhradím a cintorínom. Vyzbierali sme množstvo odpadkov doplavených vodou, prípadne vyhodených nezodpovednými ľuďmi. Na záver sa urobila spoločná opekačka a kto mal záujem, mohol ostať do nedele s nami na hrade. Sme radi, že sa podarilo túto akciu zorganizovať, lebo sme urobili niečo pre našu prírodu a jej čistotu. Všetkým zúčastneným za to patrí veľká vďaka!

7.-10.4. 2023 – veľkonočné murovanie

Už minulý rok v lete sa začalo pracovať na záchrane okenného záklenku na východnom paláci, no pre nedostatok času sa to nedorobilo. A tak sa kamaráti z Uhrovca rozhodli, že cez veľkú noc svoje dielo dokončia. Vybrali sme sa tam v predstihu, aby sme nachystali čo treba – hlavne bolo treba navoziť vodu na murovanie, keďže od spojazdnenia zachytávačov vody ešte nepršalo a žiadnu sme na hrade nemali. Tak sa na prívesný vozík namontovala nádrž a doviezli sme 500litrov vody. Potom sa v sude zahasilo pár vriec vápna, aby bolo z čím murovať. Kým sa vápno hasilo, opravila sa spadnutá časť rampy cez severný palác. Potom prišli kolegovia a mohlo sa začať. Zhotovilo sa debnenie pre klenbu, upevnilo na svojom mieste a domurovalo sa chýbajúce murivo. Popri tom sa zabezpečili aj okolité fragmenty omietok proti zatekaniu vody. Nakoniec, keď bolo všetko hotové, demontovalo sa lešenie a odviezlo preč – bolo totiž ich a brali si ho sebou. Ale už teraz je v pláne pokračovať v tejto činnosti a veríme, že sa takto podarí zabezpečiť aj ostatné časti východného paláca. Ďakujeme všetkým zúčastneným!