Rok 2023

Na prelome roku boli sme skontrolovať hrad a trochu prekúriť našu pivničku. Nekonali sa nejaké väčšie oslavy a ani počasie nebolo ktovie aké a tak po jednej noci vybrali sa chlapci zase do tepla domovov.

Nová knižka!

V prvých týždňoch tohto roku sme boli prevziať v tlačiarni našu novučičkú knižku – zborník o hrade a jeho okolí. Konečne sa tak zavŕšilo niekoľko ročná snaha o jeho vydanie a sme na ňu náležite hrdí. Veríme, že osloví množstvo ľudí a každý si v nej nájde niečo, čo ho zaujme a poučí.

Snem združenia

Snem združenia konal sa začiatkom februára u nášho čestného člena Ondra vo Zvolene. Preberali sa naše úspechy za minulý rok, skontrolovali výdaje, ktoré sme mali a naplánovali plány na rok tento. Volilo sa tiež nové vedenie na najbližšie dva roky, pričom za predsedu sa naďalej potvrdil náš ctený vojvoda Bacil. Prijali sme do našich radov nového člena – a to milú Ritu Rakonczay.

Schôdza Zachráňme hrady na Sklabini

Dňa 18.3. konala s schôdza združenia Zachráňme hrady, ktorého sme tiež členom. V priestoroch hradu Sklabiňa, v útulnej pivnici pred hradom, sme preberali kopu aktuálnych problémov obnovy našich pamiatok, volili orgány združenia a schvaľovali prijímanie iných združení a tak. Cez obednú prestávku sme si pozreli hrad s expozíciou a obdivovali nové priestory, ktoré sa im podarilo vybudovať. K večeru nám nadišiel čas ísť domov a tak potme sme osedlali kone a šli.

1.4.2023 – čistenie podhradia

V prvú aprílovú sobotu nastal ten čas, kedy spojili sme naše sily s priateľmi zo SZOPK Hadie údolie, obcou Čabradský Vrbovok, miestnymi poľovníkmi, kamarátmi, dobrovoľnými ochrancami a ľuďmi zo správy CHKO Štiavnické vrchy a pustili sme sa do čistenia brehov rieky Litava v úseku od drieňovského potoka po koniec dlhej lúky s celým podhradím a cintorínom. Vyzbierali sme množstvo odpadkov doplavených vodou, prípadne vyhodených nezodpovednými ľuďmi. Na záver sa urobila spoločná opekačka a kto mal záujem, mohol ostať do nedele s nami na hrade. Sme radi, že sa podarilo túto akciu zorganizovať, lebo sme urobili niečo pre našu prírodu a jej čistotu. Všetkým zúčastneným za to patrí veľká vďaka!

7.-10.4. 2023 – veľkonočné murovanie

Už minulý rok v lete sa začalo pracovať na záchrane okenného záklenku na východnom paláci, no pre nedostatok času sa to nedorobilo. A tak sa kamaráti z Uhrovca rozhodli, že cez veľkú noc svoje dielo dokončia. Vybrali sme sa tam v predstihu, aby sme nachystali čo treba – hlavne bolo treba navoziť vodu na murovanie, keďže od spojazdnenia zachytávačov vody ešte nepršalo a žiadnu sme na hrade nemali. Tak sa na prívesný vozík namontovala nádrž a doviezli sme 500litrov vody. Potom sa v sude zahasilo pár vriec vápna, aby bolo z čím murovať. Kým sa vápno hasilo, opravila sa spadnutá časť rampy cez severný palác. Potom prišli kolegovia a mohlo sa začať. Zhotovilo sa debnenie pre klenbu, upevnilo na svojom mieste a domurovalo sa chýbajúce murivo. Popri tom sa zabezpečili aj okolité fragmenty omietok proti zatekaniu vody. Nakoniec, keď bolo všetko hotové, demontovalo sa lešenie a odviezlo preč – bolo totiž ich a brali si ho sebou. Ale už teraz je v pláne pokračovať v tejto činnosti a veríme, že sa takto podarí zabezpečiť aj ostatné časti východného paláca. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

22.4. – jarná brigáda s trampami a iné veci.

Ako každý rok, tak aj teraz sa konala jarná brigáda spolu s našimi priateľmi. Poschádzalo sa ich celkom hojné množstvo a tak sme sa vedeli zamerať na viac činností naraz. Poniektorí nám pomohli pri presune a maskovaní zberných nádrží na vodu, iný kosili na hrade. Množstvo ľudí sa realizovalo v doline, kde sa čistil cintorín od popadaných stromov, zaplátali diery na moste a tiež sme začali s recykláciou materiálu zo spadnutej hospodárskej budovy vedľa panského majeru – použiteľnú krytinu sme prenosili ku kostolíku aby sa dala použiť na opravu strechy a dubové trámy sa navozili hore na hrad, kde z nich ešte budú sa dať zhotoviť zárubne do okien, či dverí. Aj počasie nám veľmi prialo a tak sa urobil naozaj kusisko dobrej práce.

Májové a júnové brigády

Po zhone jarnej brigády sa k slovu dostali komornejšie akcie, kde sme sa na hrade stretli v oveľa menšom počte, ale aj napriek tomu sa urobilo kus dobrej práce – opravila a vymenila sa strieška nad interiérovou priečkou v sýpke, vyčistilo sa murivo v portáli 2. brány, nachystalo sa debnenie a odlial jeden kváder, zhotovila sa zárubňa do okna a nová poschodová pričňa, ako aj pokosilo podhradie i hrad, doviezlo sa nové lešenie cez zatopenú cestu… Skrátka nenudili sme sa istotne.

Júlové brigády

Počas dvoch víkendov sme začali so stavbou lešenia pri hradnej sýpke. Nepodarilo sa nám ho dostavať do úplnej výšky, lebo sa nám minuli žaby a spojky. Nevadí, keď ich dokúpime, dostaviame. Využili sme tiež chvíľu času a zapracovali aj na zútulnení obytných priestorov – zhotovili sme ďalšiu poschodovú pričňu, dorobili parapet v okne a zamurovali ešte nedorobené diery v murive v bráne….

Augustový archeologický výskum a filmovanie na hrade – 29.7.-5.8.

Konečne nastal čas na archeologický výskum a tak sme sa postupne poschádzali na hrade a pustili sa do roboty – najprv sa urobil poriadok v kuchyni a na bráne, aby bolo kam zložiť množstvo študentov. Potom sa nám ešte dovalili filmári, ktorí nakoniec dva dni nás trápili a točili zábery a rozhovory do chystaného dokumentu o hrade. Nakoniec odišli a my sme sa mohli venovať svojej práci. Vyznačili sa sondy, naštartovali krompáče a mohlo sa kopať. Najprv sa odstránil blok sutiny v tretej bráne. Na inom mieste sa skúmal základ portálu brány pri vstupe do nádvoria – to aby sme vedeli opraviť chýbajúce kvádre ostenia. Na ďalších dvoch miestach sme overovali existenciu kazemát pri západnom opevnení. No užili sme si veru a získali zaujímavé nové informácie. veríme, že aj študentom archeológie sa páčilo a prídu aj na budúci rok.

Po práci sme ešte aj kus muriva v portáli tretej brány potiahli, až sme sa dostali pod kamennú rímsu, ktorú bude treba dorobiť. Ale to si necháme už na budúce.

Septembrové pokračovanie

Prvý septembrový víkend sa zas pokračovalo v začatých prácach. Traja statoční dobrovoľníci si vyhrnuli rukávy a domurovali kus muriva v obnovovanom južnom portáli tretej brány a zhotovila sa i ďalšia dubová zárubňa pre okno v objekte sýpky. Všetka česť týmto ľuďom!

Októbrové práce

Hneď z kraja októbra sme zrealizovali tradičnú jesennú brigádu s priateľmi trampami. Napriek všelijakej predpovedi počasia nám toto vyšlo a dalo sa úplne v pohode pracovať. Väčšina ľudí zostala v doline, kde sa čistilo podhradie od náletovej vegetácie – hlavne cintorín, kde bolo treba popíliť popadané stromy, aby sa tam dalo vôbec kosiť. Časť ľudí ale pracovala aj na hrade, kde sme pokosili nádvoria, zasypali otvorenú sondu pri sýpke, čo nám ostala z leta. Zhotovili sme aj nové podlážky na lešenie a novú lavičku, ktorú sme umiestnili na veľké nádvorie.

Nasledujúci víkend sme sa zišli v menšom počte, ale napriek tomu sa podarilo premurovať časť koruny múru na južnej stene sýpky, kde hrozil pád veľkého nárožného kameňa na ľudí. Popri tom sa urobil jeden dubový okenný rám do horného okna, aby sa dalo nabudúce pokračovať s rekonštrukciou muriva nad ňou.

Novembrové práce a zazimovanie hradu

Prv, než začnú zimné pľušte sme ešte sa pustili do opravy pretekajúcej krytiny na menšej streche v 3. vstupnej bráne. Dalo nám dosť roboty sa tam dostať, keďže sa tam lezie cez okno a nik, kto trpí závratmi sa tam nedostane. Ale zvládli sme to. Horšie bolo tam vyteperiť ťažké kusy strešnej fólie – nakoniec sa rezali na nádvorí a hore sa ťahali už len menšie odrezky. No aj tak to dalo zabrať. Na pôvodnej krytine bola hrubá vrstva machu, prerastajúceho do škár a preto niet divu, že to zatekalo. Nehovoriac o nánose piesku a kameňov, ktoré popadali z koruny muriva. Vyčistili sme to, oškrabali a nakoniec položili novú fóliu. Nevydalo ale na celú strechu, lebo napriek snahe sme do termínu nevedeli v dvoch okresných mestách zohnať chýbajúci materiál. Tak sa dočasne na chýbajúcu časť položila zakrývacia plachta s tým, že na jar sa vymení. Potom sme pozbierali náradie, vypustili nádrže na vodu na zimu, a rozlúčili sa s hradom.

Nasledujúci víkend na hrad ešte prišla Paťa s kolegami z Tatra banky, aby v rámci dobrovoľníctva urobili kus dobrej práce – okrem pozbierania odpadkov a kameňa sa im podarilo zhotoviť peknú lavičku do hradnej kuchyne a poukladať materiál. Ďakujeme!