Rok 2024

18.2.2024 Snem združenia

V jednu krásnu nedeľu konal sa tradičný snem združenia, kde v priestoroch OKO vo Zvolene stretli sa naši členovia. Zhodnotilo sa uplynulé obdobie a práce v ňom vykonané, skontrolovalo sa účtovníctvo a naplánovali práce pre rok tento. Privítali sme tam aj nových nádejných dobrovoľníkov a veríme, že je sa na čo tešiť v tejto sezóne. Žiaľ, naše rady opúšťa dlhoročný kolega Rado, ktorý zamieril do Prahy a veríme, že len na čas ukončil aktivity s nami. Za doteraz vykonanú prácu mu zo srdca ďakujeme!

10.3.2024 – kontrola hradu

Keďže sa o týždeň chystala prvá jarná brigáda, bolo treba skontrolovať stav auta, hradu a náradia. Tak sa na aute dofúkali kolesá, doliala voda a zobrala nabiť batéria. Potom sa skontrolovala prístupová cesta, na ktorej sme museli prepíliť jeden spadnutý strom. Uzatvorili sa výpusty na zberných nádržiach, aby sme mali vodu na murovanie, očistila sa strieška nad pivničkou od sutiny a urobila rýchla inventúra potrebných vecí.

15.-17.3.2024 – prvá brigáda

Vďaka pomoci Róberta z Horného Badína sa podarilo rozchodiť naše terénne auto a tak sa mohol navoziť na hrad potrebný materiál. Zišlo sa nás na hrade celkom dosť až sme sa ledva pomestili. Aj keď bolo chladno, hrial nás pri srdci dlho do noci ohník a okruh priateľov. Sobotné ráno začalo síce dažďom, ale kým sa povstávalo a začalo s prácou, prestalo pršať. Tak sme sa s vervou pustili do práce – pomerali sa okenné otvory na sýpke a zhotovili sa do nich dubové rámy (3ks), vynovili sme vybavenie kuchyne, zahasili sud vápna na budúcu brigádu, obnovili infopanely v tretej bráne, poriadili a tak. Nakoniec však všetko dobré raz skončí a museli sme sa rozpŕchnuť do svojich domovov.

19.-21.4.2024 – pracujeme ako diví

Pôvodne v tento termín mali prísť naši kamaráti z Uhrovca, ale keďže viacerých schvátila choroba, prebehla menšia zmena plánu aby nevyšiel nazmar naplánovaný termín. Tak sme sa pustili do zhotovenia debnení pre odlievanie kamennej ozdobnej rímsy na tretej bráne, ako aj pre chýbajúci kváder v západnom portály. Zahasili sme kopu vápna, upratali v sýpke a konečne dorobili drevené parapety oknám v interiéri 2. brány, ako aj novú poschodovú pričňu a podopreli polovicu stropu v bráne, aby sa do podkrovia mohlo napratať viac dobrovoľníkov a neohýbali sa nám stropnice.

26.-28.4.2024 – jarná brigáda s trampami

Na tento termín bola dohodnutá veľká jarná brigáda s kamarátmi trampami. Zišlo sa ich v doline neúrekom a po veselej noci sa nahrnuli na pridelené miesta a pustili sme sa všetci do práce. Časť ľudí odlievala kamennú rímsu a kváder západného portálu tretej brány, časť hasila vápno, ďalší prekladali kamennú skládku v sýpke a robili z nej stenu v diere, iní natierali zábradlie na moste. Iná časť pracovala v okolí a v doline – tu opravili odrážky vody na ceste, vyčistili cintorín od odpadkov a spadnutých stromov, uvoľnili vchod do pivničky v podhradí od spadnutého stromu, ako aj vyťahali použiteľné trámy zo spadnutej strechy z maštale a opravili diery na moste. V nedeľu sa ešte dokresával povrch odliatych kvádrov, osádzalo osvetlenie v kuchyni, upratovalo a odvážali odpadky.

11.-12.5.2024 – májová kosiaca brigáda

Tento čas bol venovaný hlavne koseniu hradného areálu, čo sa nám aj úspešne podarilo. Malo sa tiež vyvážať drevo z doliny – žiaľ toto sa nepodarilo, lebo najprv nebola nafta do traktora a keď sme ju išli kúpiť do Krupiny, tak volal chlap, že nejde čerpadlo… Tak sme si našli náhradnú prácu a pripravili miesto na osadenie zbernej nádrže na vodu – nádrž sme nakoniec neosadili, nakoľko sme pri čistení nechtiac odtrhli uzáver. Mala už svoje roky, čo už. Vyčistili sme tiež pultovú strechu v západnej veži, osadili okná na dvoch oknách v sýpke, upravili vstup do prístavby 2. brány a porobili kopu drobnej práce, na ktorú bežne nie je dosť času. S výkonom nakoniec môžeme byť spokojní a už sa tešíme na ďalší víkend.

8.-9.6.2024 – júnové murovanie s priateľmi

Konečne sa nám podarilo zorganizovať plánovaný víkend s priateľmi z Uhrovca. Došli pomôcť dokonca ľudkovia aj z Bieleho Kameňa a tak sme sa na hrade stretli v pomerne a nezvyčajne veľkom množstve. Rozdelili sme sa na viacero pracovísk – časť obnovovala a škárovala líce západnej vonkajšej hradby, časť podmurovávala pahýľ 2. bašty a iný zase murovali poistnú klenbu na portáli 3. vstupnej brány. Popri tom študenti kresali dobové zárubne do okien sýpky a jedny dvere. No skrátka – pracovalo sa tak, že ani tma nám nevadila a len kvôli tomu, že sme museli do práce, sme nakoniec na hrade skončili…no nie na dlho!

6.7.2024 – kosenie na hrade

Jednu peknú sobotu sa zase vykosila časť hradu – konkrétne jej západná polovica a horný hrad, aby boli chodníky a nádvoria hradu voľne prístupné pre návštevníkov. Skontrolovali sa objekty a naplánovali práce na ďalšie obdobie.