Pôdorys

Aby ste si vedeli urobiť predstavu o hrade a poznali názvy jeho jednotlivých častí, pripravili sme pre vás jeho pôdorysný plán s vyznačením budov.

1 – I. vstupná brána s premostením priekopy               12 – hlavná obytná veža
2 – II. vstupná brána                                                  13 – západný palác
3 – štítová hradba                                                      14 – bastión horného hradu
4 – sýpka                                                                 15 – severný dvor s baštou
5 – čeľadník                                                              16 – I. bašta
6 – III. vstupná brána                                                  17 – II. bašta
7 – veľké nádvorie horného hradu                                 18 – III. bašta
8 – severný palác                                                       19 – IV. bašta
9 – tzv. pekáreň                                                          20 – V. bašta
10 – IV. brána                                                             21 – VI. bašta
11 – Východný palác

podorysm