Publikácie a dokumenty

Štúdiom archívnych dokumentov sa nám pomaly darí zbierať množstvo informácií, ktoré doteraz neboli o hrade známe. Škoda by bola tieto čriepky z minulosti nepretaviť do zmysluplného textu. Postupne tu budeme pridávať naše výstupy z bádania. Za ich získanie sa chceme verejne poďakovať zvlášť nášmu členovi, historikovi Paľovi Maliniakovi, ktorý strávil obrovské množstvo času v archívoch doma i v zahraničí a vďaka jeho úsiliu sa nám darí poodhaliť rúšku tajomstva rozprestretého okolo hradu a nakuknúť do života za jeho múrmi.

  • Ako prvý výstup tu ponúkame elektronickú verziu publikácie Turek na obzore (2,5Mb) vo formáte pdf, ktorá mapuje pohnuté obdobie osmanského útlaku na našom území. A „náš“ hrad bol pri tom! Prajeme príjemné čítanie. (ak Vám nefunguje predchádzajúci odkaz, skopírujte si, prosím nasledujúcu url adresu a zadajte ju do adresy internetového prehliadača:

http://www.old.rondel.sk/download/Turek_na_obzore_w.pdf