Štúdia obnovy

Naše zámery a štúdie, z ktorých vychádzame pri plánovaní záchranných prác na hrade

Štúdia obnovy, ktorú sme spracovali v roku 2001, bola prvým krokom k premyslenej záchrane hradu. Stanovili sme si v nej základné kroky a zámery, čo s ktorými objektami hradu zamýšľame spraviť, alebo si myslíme, že by sa urobiť mohlo. Vychádzali sme v nej z vtedajších vedomostí o hrade a preto ju treba brať len ako základný materiál, keďže sme zistili o stavebnom vývoji hradu nové podrobnosti. Na jej základe sa postupne spracúvajú dielčie zámery, ktoré sa prerokúvajú s príslušnými úradmi.

Tu vám dávame k dispozícii k nahliadnutiu jednotlivé materiály tak, ako vznikali a boli prerokované. Pokiaľ prišlo v skutočnej realizácii k nejakej zmene, tak to spôsobili práve okolnosti, povolenia a vyjadrenia, ktoré sme k nášmu zámeru dostali.
Obnova pamiatky je komplikovaná záležitosť, podliehajúca veľa premenným, kde aj počas realizácie nejakého zámeru sa zistí, že niektoré veci treba urobiť úplne inak na základe zistení a nálezov, nájdených počas realizácie. A niekedy je zámer natoľko finančne náročný, že je lepšie si ho rozdeliť na etapy a realizovať ich postupne…

Štúdia obnovy 2001 (10,1Mb)

Zámer na roky 2009 – 2010 (19.5Mb)

Projekt na rok 2012

Zámer obnovy sýpky v roku 2014 (1,5Mb)

Zámer obnovy severného paláca v roku 2015 (1,2Mb)

Zámer obnovy celého hradu (upravená a doplnená verzia Štúdie obnovy na základe najnovších skúseností, vedomostí a potrieb)(7,17 Mb)