Nový zborník o hrade!

Koncom roku 2022 sa nám vďaka finančnej podpore Banskobystrického kraja podarilo po rokoch dať dokopy a vydať zborník o našom hrade. Na 96 plnofarebných stranách sú zhrnuté najnovšie poznania o histórii hradu, výsledky archeologického výskumu, vyhodnotenie materiálnej kultúry, zhrnutá história záchrany hradu, zaujímavosti Krupinskej planiny, ochrane prírody, či poznatky z obliehacieho tábora nad hradom. Kto bude mať o knižku záujem, stačí nás osloviť počas našej prítomnosti na hrade, prípadne sa dá objednať mailom a vieme ju poslať poštou.


Posted in Krátke správy