Obnov si svoj dom

Obci Čabradský Vrbovok sa podarilo úspešne zapojiť do programu Obnov si svoj dom 1.4. V tomto projekte s názvom „Obnova NKP hradu Čabraď – objektu 3.vstupnej brány v spolupráci s nezamestnanými“ na hrade po dobu 6. mesiacov nájde prácu 8 dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú pomáhať pri úprave areálu a rekonštrukčných prácach. Tento rok sa bude realizovať 1. etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány, kde sa zhotoví nový portál z umelého kameňa a opravia priľahlé murivá. Zároveň sa bude čistiť hrad od náletovej vegetácie a upravovať prístupové chodníky. V ďalšej etape, realizovanej v nasledujúcich rokoch, keď vyzreje murivo sa bude realizovať domurovanie zvyšnej časti steny nad portálom tak, aby vznikol bezpečný a pohodlný vstup pre návštevníkov do horného hradu. Súčasťou realizácie bude v budúcnosti aj rekonštrukcia dreveného mostu do 3. vstupnej brány.

V tomto článku vám prinášame pár pohľadov z realizácie tohto náročného projektu, do ktorého sme čiastočne zapojení aj my.


Posted in Krátke správy