Podávame projekt

Milí priatelia – verím, že aj na diaľku sa dajú držať palce a preto, prosíme vás, držte nám ich. Podali sme totiž projekt na sanáciu severného paláca do Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Veríme, že nás podporia. A keby sa aj stalo, že by škriatok zaúradoval a podporu by sme nedostali, tak vedzte, že nás to neodradí od chuti pracovať na záchrane hradu a urobíme všetko preto, aby sme naplánované práce v čo najväčšom rozsahu uskutočnili. V tom nám viete pomôcť aj vy – hoci aj darovaním 2% z daní, alebo vlastnou účasťou na brigádach. Alebo už len tým držaním palcov.

A keďže jar už klepe na dvere, naplánovali sme už dve najbližšie brigády – 20.-22.3. a 17.-19.4.2015


Posted in Krátke správy