Podpora od BBSK 2021

V roku 2021 prebehla ďalšia etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa zabezpečil potrebný materiál a realizovalo odliatie ďalších kvádrov portálu veľkej brány z umelého kameňa. Realizovali sa na západnom ostení. Vďaka tomu sa dalo domurovať aj lomové murivo nad už v minulosti zrealizovanou bránkou pre peších spolu s vpadlinou pre padací most. V rámci niekoľkých workšopov sa dobrovoľníci oboznámili s celou technológiou potrebnou na realizáciu umelého kameňa – od zhotovenia debnenia, jeho uchytenia, miešania zmesi, odlievania a následného opracovania povrchu.

Realizácia projektu bola sprevádzaná aj menšími problémami – bolo treba zabezpečiť svojpomocnú dopravu materiálu na hrad, nakoľko dopravca nechcel riskovať vyvezenia až na hrad. Citeľný bol aj výpadok množstva dohodnutých dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí pre pandémiu odriekli svoju účasť. Taktiež sa nedala realizovať plánovaná tehlová klenba nad portálom, keďže všetky dostupné píly neboli pre vyťaženosť a množstvo objednávok schopné dodať načas objednané rezivo. To sa nakoniec doviezlo na hrad týždeň pred ukončením projektu. Tak táto časť sa bude realizovať až v nasledujúcej sezóne. Celkove projekt hodnotíme ako úspešný, nakoľko sa o ďalší krok podarilo priblížiť k stabilizácii objektu a vytvoreniu bezpečného a reprezentatívneho vstupu do horného hradu. Veríme, že budúca sezóna prinesie pokračovanie v prácach a podarí sa tak zavŕšiť niekoľko ročné úsilie o rekonštrukciu 3. vstupnej brány.


Posted in Nezaradené