Podpora od BBSK

Koncom roka sa nám podarilo vďaka projektu Zachráňme hrad Čabraď získať finančnú podporu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Hrad Čabraď je neprávom zabudnutá, pomerne rozsiahla ruina stredovekého hradu, ukrytá v malebnom prostredí Krupinskej planiny. Kedysi hrdé sídlo sa zmenilo na romantickú zrúcaninu, kde zastal čas. Napriek tomu je dokladom umu a šikovnosti rúk našich predkov, klenotom, ktorý treba chrániť. To sa darí aj vďaka zanietenosti a ochote množstva dobrovoľníkov. Vo svojom voľnom čase, bez nároku na honorár a v ťažkých podmienkach, pomáhajú, priam doslova bojujú o každý kameň, aby sa hrad zachoval pre budúce generácie.
Už 15 rokov prebiehajú intenzívne snahy o záchranu hradu Čabraď. Počas týchto rokov sa množstvo dobrovoľníkov zapojilo do záchranných prác, pozostávajúcich od čistenia areálu hradu od náletovej zelene, až po obnovu a opravu murív. Pri prácach dostávajú prednosť problémové miesta, ktoré priamo ohrozujú murivá hradných objektov – prioritne zvetrané základy múrov, diery a chýbajúce líce murív, či klenby otvorov. Vďaka tomu sa podarilo zachrániť a predĺžiť životnosť veľkej časti objektov. Niektoré výsledky ich práce sú viditeľnejšie, niektoré zas menej. Dôraz je však kladený na to, aby sa obnovou zachovalo čo najviac pôvodného muriva a zvýšila bezpečnosť návštevníkov hradu. Tých každým rokom pribúda. No postupne treba opravovať aj vyššie položené časti murív, ktoré svojim rozpadom a uvoľňovaním kameňov ohrozujú nie len návštevníkov hradu, ale aj samotných záchrancov z radov dobrovoľníkov. A nejde len o bezpečnosť – rozpadom korún múrov sa naruší pomerne celistvá silueta hradu, kompaktné bloky muriva sa rozdelia na vratké pahýle, ktoré nemajú šancu odolávať poveternosti. A dôsledky pádu ohromnej masy kameňov si každý už vie domyslieť.
Obnova týchto častí murív však doteraz nebola možná, prípadne bola veľmi náročná a nebezpečná.
To sa však vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja zmenilo. Realizáciou projektu s názvom „ Záchrana hradu Čabraď“ s podporou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa podarilo zabezpečiť a na hrad doviezť lešenie, ktoré bude slúžiť práve na záchranné a konzervačné práce vyšších častí hradných objektov a korún murív. Ich stabilizáciou sa zachová hrad pre ďalšie generácie milujúce históriu a hlavne zvýši bezpečnosť návštevníkov hradu, ktorí nebudú ohrozovaný padajúcimi kameňmi a môžu si nerušene vychutnávať neopakovateľné čaro tohto miesta.
Počas realizácie projektu bola vykonaná inšpekcia vybraných miest hradného areálu a vytypovali sa miesta urgentných zásahov. Taktiež sa vďaka podpore bude môcť v roku 2016 dokončiť stabilizácia objektu severného paláca, ktorá sa prerušila práve z dôvodu nedostupnosti niektorých častí. Návštevníci sa tak dočkajú pohodlného a bezpečného vstupu do horného hradu.
Obnovená a bezpečná pamiatka bude dobrou vizitkou aj pri propagácii našej krajiny v zahraničí, nakoľko veľkú časť návštevníkov tvoria práve zahraniční turisti. Ale aj medzi dobrovoľníkmi sa nájdu ľudia z ďalekých krajín, ktorí neváhali a pomohli pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva.


Posted in Krátke správy