Schválený projekt

I prišlo nám rozhodnutie, že schválený bol projekt náš na záchranu paláca severného. A tak od apríla do konca septembra realizovať budeme projekt s názvom “ Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – severný palác“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.
V rámci tohto projektu sa bude sanovať prednostne severná stena severného paláca v miestach, kde je vstup do horného hradu – zamurujú sa výpadky muriva, kaverny, odstráni sutina a urobí sa pohodlnejšia a bezpečnejšia vstupná rampa z exteriéru. Murovanie bude prebiehať výhradne pôvodnou vápennou maltou a s kameňmi, získanými na mieste, tak, aby sa dodržal čo najvernejší vzhľad pôvodného muriva. Do realizácie projektu budú zapojený aj zahraniční dobrovoľníci v rámci medzinárodného letného tábora, ktorý organizujeme spolu s Inexom. Každý, kto na hrad príde a bude mať chuť, môže sa tiež do projektu zapojiť.


Posted in Krátke správy