Udalosti v roku 2016

V roku 2016 sa návštevníci hradu môžu tešiť na množstvo aktivít, ktoré sa budú konať na hrade.

V prvom rade to bude realizácia projektu Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca, ktorý je podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Ako už samotný názov uvádza, jeho zámerom je stabilizovať objekt severného paláca, kde sa dokončí rekonštrukcia terajšieho vstupného otvoru, zrekonštruuje okenný otvor v západnej stene a zamuruje veľká kaverna vo východnom exteriéri a kopec iných drobných zásahov. Projekt sa bude realizovať cez víkendy, od apríla do konca septembra a zapojiť sa do neho môže ktokoľvek, kto bude mať chuť. Zároveň sa do projektu v lete zapoja aj dobrovoľníci z celého sveta v rámci letného medzinárodného tábora, realizovaného v spolupráci s Inex Slovakia.

Druhým projektom, ktorý sa bude na hrade realizovať je projekt obnovy južného portálu 3. vstupnej brány – prvá etapa. Tento projekt bol podaný obcou Čabradský Vrbovok, a  ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom 1.4 má za cieľ nanovo zrekonštruovať rozpadnutý portál 3. brány tak, aby nakoniec vznikol bezpečný a pohodlný vstup do horného hradu. Samotná rekonštrukcia je rozdelená pre náročnosť na etapy – v tejto sa zrealizuje len samotný portál z umelého kameňa. V rámci projektu sa bude realizovať aj archeologický výskum interiéru 3. brány a prácu pri tom nájdu aj 6-8 dlhodobo nezamestnaní po dobu 6 mesiacov.

Veríme, že bude sa na čo pozerať a na čo sa tešiť a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné obmedzenia, vyplývajúce z dôvodu bezpečnosti na stavenisku. V konečnom dôsledku sa to robí aj pre vás, milí návštevníci.


Posted in Krátke správy