Zaujímavosti

Prednedávnom vyšla jedna zaujímavá elektronická knižka, ktorú vydal Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Knižka má názov Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku a má dohromady 15 častí. V časti 2. a 8. máme trocha prsty aj my – prispeli sme pár fotografiami ku kapitole o Železnej Breznici a Čabradi.

Je to veľmi zaujímavé čítanie o významnej kapitole našich dejín a ich prestupu až do súčasnosti. Určite si na to nájdite čas…

Odkaz na jednotlivé kapitoly je:

https://fns.uniba.sk/jesenak2017/


Posted in Krátke správy