Kroniky

Aby sme nemuseli nanovo prepisovať celý záznam od 2000 roku tak sme sa rozhodli, že písanú kroniku od roku 2000 do roku 2014 nájdete na starej verzii stránky – odkaz na starú kroniku:  Kronika združenia 2000-2014

a aby sa nemuseli duplicitne vytvárať zápisky, tak kronika písaná od roku 2015 je súčasťou galérie, čiže je zároveň doplnená fotkami, aby Ste si vedeli urobiť predstavu o dianí na hrade.

kronika kronika2