Rok 2010

Na rok 2010 záchranu hradu podporil

Fond T-Mobile Slovensko, a. s. Nadácie Pontis

 

Základné údaje:

Názov projektu:

Záchrana hradu Čabraď ako pamiatky i domova pre plazy

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a vytváranie životných podmienok pre plazy
– zamurovávanie kavern v murivách hradu,
– domurovanie okenných záklenkov,
– čistenie hradu od náletov
– vytváranie liahnísk, zimovýsk a skríš pre plazy

Celková výška grantu:

1 256,02

Pridelená suma:

948,90

Naša spoluúčasť:

307,12

Opis projektu:

Cieľom projektu je formou dobrovoľníckych brigád podchytenie narušených murív hradu, ich domurovanie, prípadne izolácia proti vode, alebo rekonštrukcia častí architektúry podľa spracovaného zámeru na roky 2009-2010, podľa akútnej potreby či požiadaviek KPU B. Bystrica.
Súčasťou je aj vzdelávanie dobrovoľníkov k úcte k pamiatkam a nadobudnutie pracovných zručností murárskeho remesla.
Zároveň sa čistí hrad od náletovej vegetácie, čím sa presvetľuje a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre život plazov, ktoré na hrade majú svoj domov. Tým sa dobrovoľníci učia, že treba prírode nielen brať, ale aj dávať.
Brigád sa môžu zúčastniť aj návštevníci hradu.
Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na záchranu hradu – mačety, vápno, ochranné pomôcky (prilby, rukavice), ako aj preplácanie cestovného dobrovoľníkom a ich strava. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


  Vďaka domurovaniu špaliet a klenieb strieľní na bastióne horného hradu sa zabezpečila jestvujúca koruna múru, čím sa zachová silueta hradu. Zvýšila sa tým aj bezpečnosť turistov, ktorí sa v strieľňach často pohybujú. Vyčistením priestoru bastiónu od sutiny sa upravil a skultúrnil priestor hradu, upravené skládky kameňa zároveň slúžia ako úkryty pre plazy. Dobrovoľníci a návštevníci mali možnosť vidieť a skúsiť, ako sa murovalo kedysi s kameňom a horúcou maltou, stavalo lešenie z dreva a iné vedomosti. Zároveň sa oboznamovali so životom plazov a ich miestom v našom svete. Spoločným pobytom rodičov s deťmi a ich aktívne zapojenie do činnosti sa utužili rodinné vzťahy a zasialo semienko dobrovoľníctva do ďalšej generácie.
Realizácia projektu sa niesla v znamení veľmi nepriaznivého počasia – dlhý ústup zimy, potom zase dlhotrvajúce intenzívne dažde. Vďaka nim sa skomplikoval prístup k hradu a spôsobilo to aj menší záujem o aktivity zo strany dobrovoľníkov. Tí, ktorí sa nedali odradiť, sa obetavo vracali a doslova kameň po kameni skladali nové murivo. Napriek nižšej účasti sa podarilo spraviť veľký objem práce – od vyčistenia hradného jadra a severného dvora od hustého krovia, vytvorenia úkrytov pre plazy, po domurovanie štyroch strieľní a nárožia veže. Vymurovalo sa približne 14m3 muriva, čo je úctyhodné číslo vzhľadom na fakt, že sa vápno nosí ručne do horného hradu.
Počas realizácie grantu sa pri záchranných prácach vystriedalo množstvo dobrovoľníkov – od mládeže po pánov v zrelom veku. Niektorí doniesli zo sebou aj svoje deti, ktoré tak mali v rodičoch svetlý príklad. Kto si trúfol, mohol si odskúšať murovanie s kameňom, miešanie horúcej malty, ako sa triedi kameň. Takto sa za murárov vyučili tri dievčatá a ďalší 4 mládenci – napriek tomu, že niektorí držali kameň prvý krát v ruke, po chvíli získali zručnosť, ako rodený murári.
Na 11-tich brigádach sa dokopy odpracovalo 1399 brigádnických hodín, bez nároku na honorár. Preplácané bolo len cestovné a zabezpečené jedno teplé jedlo na deň.