Rok 2017

Na rok 2017 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď 2017 – severný palác

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern a dier v murivách severného paláca – prioritne dvoch okien v severnej stene, kde treba domurovať čiastočne bočné steny, tehlové klenby a časť muriva nad nimi
– čiastočné odstránenie sutiny z interiéru objektu a vyrovnanie terénu
– zrekonštruuje výklenok v severnej stene medzi oknami
– zamurujú drobné kaverny a poškodenia

Celkový rozpočet projektu:

2 362,50-€

Pridelená suma:

2 000,-€

Naša spoluúčasť:

362,50-€

Trvanie projektu:

15.4. – 30.9.2017

Opis projektu:

Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov. V rokoch 2015-2016 prebehli prvé záchranné práce v severnom paláci. V tomto roku sa zameriame na stabilizáciu ďalších častí objektu – prioritne sa budú rekonštruovať dve okná v severnej stene, ktoré sú ohrozené rozpadom. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania. Do prác budú zapojení aj zahraničný dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora s Inex-Slovakia. Spoznajú tak našu kultúru a pamiatky.


Projekt sa práve realizuje a priniesol už prvé výsledky. Čochvíľa ich tu zverejníme…

Pár fotografií z realizácie: