Rok 2017

Na rok 2017 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď 2017 – severný palác

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern a dier v murivách severného paláca – prioritne dvoch okien v severnej stene, kde treba domurovať čiastočne bočné steny, tehlové klenby a časť muriva nad nimi
– čiastočné odstránenie sutiny z interiéru objektu a vyrovnanie terénu
– zrekonštruuje výklenok v severnej stene medzi oknami
– zamurujú drobné kaverny a poškodenia

Celkový rozpočet projektu:

2 362,50-€

Pridelená suma:

2 000,-€

Naša spoluúčasť:

433,43-€

Trvanie projektu:

15.4. – 30.9.2017

Opis projektu:

Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov. V rokoch 2015-2016 prebehli prvé záchranné práce v severnom paláci. V tomto roku sa zameriame na stabilizáciu ďalších častí objektu – prioritne sa budú rekonštruovať dve okná v severnej stene, ktoré sú ohrozené rozpadom. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania. Do prác budú zapojení aj zahraničný dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora s Inex-Slovakia. Spoznajú tak našu kultúru a pamiatky.


Pred začiatkom realizácie projektu bolo treba postaviť lešenie, aby sa dali realizovať práce vo vyšších partiách muriva. Vzhľadom na rozsah zásahu sa museli dorobiť nové podlážky na lešenie, čo zabralo istý čas. Našťastie sme sa nemuseli zdržiavať so zaobstarávaním piesku, ale dali sme si ho pod hrad doviezť zo stavebnín. S jeho dopravou na hrad, nakladaním a vykladaním pomohli dobrovoľníci z Telekomu, ktorí prišli na jeden deň pomôcť s obnovou hradu. Potom už práce nabrali spád a začalo sa s rekonštrukciou okenných otvorov. Pri jednom sme museli postup prác na čas zastaviť, aby sme si prekonzultovali jeho ideálny tvar s príslušnými odborníkmi. Našťastie si to vyžiadalo len drobné úpravy v zamýšľaných opravách a tak sa práce znova rozbehli. Menší technický problém predstavovalo aj uchytenie kamenného muriva na hladkom a šikmom povrchu tehlovej klenby, zvlášť, keď murivo klenbu presahovalo o 15cm, ale vďaka vlastnostiam horúcej vápennej malty sa problém podarilo vyriešiť k spokojnosti. Do diela sa zapojilo aj množstvo dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí boli z hradu a jeho okolia uchvátení a radi sa vrátia aj nabudúce.

Vďaka realizácii projektu sa podarilo definitívne stabilizovať hmotu celej severnej steny severného paláca. Nanovo sa zrekonštruovali tehlové klenby dvoch okenných otvorov a jedného výklenku, vytvoreného zamurovaním tretieho okna medzi nimi. Na týchto klenbách sa potom z kameňa domurovalo chýbajúce murivo a tým sa zabezpečila existujúca koruna muriva nad otvormi. Na oknách sa tiež domurovali poškodené, či chýbajúce bočné steny. Popri tom sa doplnilo pár menších dier a porúch v murive paláca. Počas technologických prestávok, či počas čakania na konzultácie s odborníkmi sa realizovalo domurovanie plášťového odtrhu západnej hradby, či rekonštrukcia zárubne a interiérovej priečky v sýpke. Realizácia projektu mala veľký a pozitívny ohlas od návštevníkov hradu. Mnohí sa sami zapojili do prebiehajúcich prác.

Pár fotografií z realizácie: