Rok 2018

  Na rok 2018 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď – záchrana západnej veže

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern a dier v murivách západnej veže – zrekonštruujú sa kapsy pre stropné trámy, vyplnia praskliny v murivách
– čiastočné odstránenie sutiny z interiéru objektu a vyrovnanie terénu
– zrekonštruuje okenný výklenok s klenbou v južnej stene

– zrekonštruuje sa parapet v okne severnej steny
– zamurujú drobné kaverny a poškodenia

– osadí sa trámový strop, ktorý bude fungovať ako strecha odvádzajúca vodu mimo objekt

Celkový rozpočet projektu:

2 892,00-€

Pridelená suma:

2 200,-€

Naša spoluúčasť:

692,00-€

Trvanie projektu:

10.5. – 30.9.2018

Opis projektu:

Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov zameraných na sanáciu porúch muriva s cieľom predísť vážnejším deštrukciám konštrukcií. V tomto roku sa zameriavame na ohrozenú západnú vežu. Po konzultácii so statikom bola zvolená metóda odvodnenia objektu vložením pultovej strechy v mieste bývalých stropov. Zároveň sa domurujú výpadky muriva a vyplnia praskliny. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania. Do prác budú zapojení aj zahraničný dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora s Inex-Slovakia. Spoznajú tak našu kultúru a pamiatky.


Z projektu sa zrealizovalo:

Prebehli prvé workshopy, počas ktorých sa zakryla dočasne diera do podzemia veže, aby nám tam niekto počas prác nespadol. Zároveň sa prenieslo lešenie k objektu a začalo sa s čistením muriva pred konzerváciou. Objednalo sa rezivo a piesok na murovanie, ktoré už boli aj dovezené. Podarilo sa domurovať poškodené murivo pod trámovými kapsami tak, aby vznikla rovná plocha na ktorú sa položí strop (strecha) a následne sa bude pokračovať vyššie. Opracovali sme trámy a pomocou zahraničných dobrovoľníkov sa zrealizovalo ich osadenie do muriva. Po dosušení dosiek sa položil záklop stropu a naň sa dala izolačná PVC strešná fólia, takže nám už nebude zatekať do klenby pivnice. Ešte sa dorobili parapety okien a opravili najväčšie trhliny a poškodenia muriva.


Pár fotografií z realizácie projektu:


Porovnávacie fotografie stavu pred a po realizácii projektu:

porovnanie-2

 

porovnanie-3

 

porovnanie-1a


video z realizácie projektu: