Rok 2019

  Na rok 2019 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď – rekonštrukcia portálu.

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– rekonštrukcia južného portálu 3. vstupnej brány, ktorý bude odliaty z umelého kameňa
– domurovanie prerazenej klenby suterénu 3. vstupnej brány

Celkový rozpočet projektu:

2 806,59-€

Pridelená suma:

2 500,-€

Naša spoluúčasť:

306.59€

Trvanie projektu:

1.5. – 30.9.2019

Opis projektu:

Projekt obnovy južného portálu 3. brány je časťou dlhodobej snahy o záchranu celého objektu. Najprv sa v roku 2012 realizovala skrytá strecha a následne pod ňou robil archeologický výskum, ktorý bol okrem iného zameraný práve na zistenie vzhľadu pôvodného portálu. V roku 2016 sa spevnil základ portálu a odlial jeden rad kamenných kvádrov, no odvtedy práce stoja na nezáujme stavebných firiem. I keď obec získala prostriedky z MK SR, do výberového konania sa nik neprihlásil a projekty sa nemohli nerealizovať v zamýšľanom objeme. Združeniu už došla trpezlivosť, samo sa chopilo iniciatívy, naštudovali sme si celú technológiu liatia umelého kameňa a prakticky si ju overili. Po konzultácii s KPÚ BB nám povolili pokračovať v práci pod dozorom stavebného historika. Každý rok odkladu obnovy portálu zvyšuje riziko deštrukcie zachovanej koruny múru a porušeniu siluety objektu brány, nehovoriac o ohrození návštevníkov, ktorí sa snažia cez objekt dostať do horného hradu. Chceli by sme odliať celú malú bráničku pre peších a ostenie veľkého portálu a ak sa podarí, domurovať aj lomové murivo nad malou bránku tak, aby sa na budúci rok dala urobiť klenba nad veľkým portálom a potiahnuť murivo nad ním po korunu múru. Odliate ostenie brány tak bude mať čas dostatočne vyzrieť a znesie tlak muriva doplneného nad ním. Nadobudnuté skúsenosti s umelým kameňom zužitkujeme aj v ďalších projektoch, nakoľko sa chystáme do rekonštrukcie portálu aj v 2. bráne a kamenných kvádrov v nároží bastiónu v nasledujúcich rokoch.


Z projektu sa zrealizovalo:

Počas prvej brigády sa nachystal kameň na murovanie a na ďalšej sa zahasilo vápno, postavilo lešenie od suterénu až po kryciu striešku proti padajúcim kameňom. Začalo sa s domurovávaním (obnovou) kamennej plenty v pivnici. Na hrad sa vyviezol piesok a začalo sa s odlievaním prvého riadku kvádrov medzi malou a veľkou bráničkou. Kým vyzrel prvý kváder, urobilo sa debnenie klenby strieľne v pivnici pod portálom. Potom sa odlial druhý rad kvádrov na oboch stranách veľkej brány a následne po opracovaní sa urobilo debnenie klenby malého portálu. Ten sa následne odlial a po zatuhnutí došlo na jeho opracovanie. Tiež sa urobila tehlová klenba záklenku za malou bráničkou a odliali ďalšie kvádre na východnej strane portálu. Počas poslednej septembrovej brigády sa odlial a opracoval posledný rad kvádrov na východnej strane – podarilo sa tak podoprieť existujúce vrchné kvádre ostenia.


Pár fotografií z realizácie projektu:


Porovnávacie fotografie stavu pred a po realizácii projektu:

.


Video z realizácie projektu: