Rok 2021

  V roku 2021 záchranu hradu podporil
Banskobystrický samosprávny kraj

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď – obnova portálu 3. brány.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia južného portálu 3. vstupnej brány, ktorá bude pozostávať z domurovania chýbajúceho muriva nad portálom pre peších do úrovne zaklenutia veľkého portálu a odliatie západného ostenia veľkého portálu z umelého kameňa a jeho zaklenutie tehlovou klenbou.

Celkový rozpočet projektu:

1860-€

Pridelená suma:

1 500,-€

Naša spoluúčasť:

360€

Trvanie projektu:

1.3. – 31.10.2021

Opis projektu:

Od roku 2000 sa postupne pracuje na záchrane hradu Čabraď. Po konzultácii so statikom sa ako jedna z priorít určila obnova južného portálu tretej vstupnej brány, ktorá je súčasťou postupných krokov k stabilizácii tejto mohutnej budovy. V roku 2012 prebehlo zastrešenie interiéru, potom sa realizoval archeologický výskum na základe ktorého sa upresnili podklady k rekonštrukcii portálu. Nakoľko ide o veľmi náročný proces, je tento rozdelený na niekoľko etáp. Prvou etapou bola stabilizácia základu a rekonštrukcia malej bráničky pre peších, ktorá sa realizovala v roku 2019. Teraz je v pláne pokračovanie druhej etapy, a to nadmurovanie chýbajúceho muriva nad ňou, spojené s rekonštrukciou  západného ostenia veľkého portálu a tehlovej klenby otvoru. V nasledujúcej etape, keď vyzreje murivo, je v pláne domurovať chýbajúce murivo až do výšky zachovanej koruny múru, ktorá v súčasnosti ohrozuje návštevníkov a znemožňuje používanie brány ako normálneho vstupu do horného hradu. Na zamýšľané práce je potrebné zabezpečenie nákupu stavebného materiálu a reziva.