Rok 2021

  V roku 2021 záchranu hradu podporil
Banskobystrický samosprávny kraj

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď – obnova portálu 3. brány.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia južného portálu 3. vstupnej brány, ktorá bude pozostávať z domurovania chýbajúceho muriva nad portálom pre peších do úrovne zaklenutia veľkého portálu a odliatie západného ostenia veľkého portálu z umelého kameňa a jeho zaklenutie tehlovou klenbou.

Celkový rozpočet projektu:

1860-€ plánovaný / 2216,70 skutočný

Pridelená suma:

1 500,-€

Naša spoluúčasť:

717,70€

Trvanie projektu:

1.3. – 31.10.2021

Opis projektu:

Od roku 2000 sa postupne pracuje na záchrane hradu Čabraď. Po konzultácii so statikom sa ako jedna z priorít určila obnova južného portálu tretej vstupnej brány, ktorá je súčasťou postupných krokov k stabilizácii tejto mohutnej budovy. V roku 2012 prebehlo zastrešenie interiéru, potom sa realizoval archeologický výskum na základe ktorého sa upresnili podklady k rekonštrukcii portálu. Nakoľko ide o veľmi náročný proces, je tento rozdelený na niekoľko etáp. Prvou etapou bola stabilizácia základu a rekonštrukcia malej bráničky pre peších, ktorá sa realizovala v roku 2019. Teraz je v pláne pokračovanie druhej etapy, a to nadmurovanie chýbajúceho muriva nad ňou, spojené s rekonštrukciou  západného ostenia veľkého portálu a tehlovej klenby otvoru. V nasledujúcej etape, keď vyzreje murivo, je v pláne domurovať chýbajúce murivo až do výšky zachovanej koruny múru, ktorá v súčasnosti ohrozuje návštevníkov a znemožňuje používanie brány ako normálneho vstupu do horného hradu. Na zamýšľané práce je potrebné zabezpečenie nákupu stavebného materiálu a reziva.


Realizácia:

V roku 2021 prebehla ďalšia etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa zabezpečil potrebný materiál a realizovalo odliatie ďalších kvádrov portálu veľkej brány z umelého kameňa. Realizovali sa na západnom ostení. Vďaka tomu sa dalo domurovať aj lomové murivo nad už v minulosti zrealizovanou bránkou pre peších spolu s vpadlinou pre padací most. V rámci niekoľkých workšopov sa dobrovoľníci oboznámili s celou technológiou potrebnou na realizáciu umelého kameňa – od zhotovenia debnenia, jeho uchytenia, miešania zmesi, odlievania a následného opracovania povrchu.

Realizácia projektu bola sprevádzaná aj menšími problémami – bolo treba zabezpečiť svojpomocnú dopravu materiálu na hrad, nakoľko dopravca nechcel riskovať vyvezenia až na hrad. Citeľný bol aj výpadok množstva dohodnutých dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí pre pandémiu odriekli svoju účasť. Taktiež sa nedala realizovať plánovaná tehlová klenba nad portálom, keďže všetky dostupné píly neboli pre vyťaženosť a množstvo objednávok schopné dodať načas objednané rezivo. To sa nakoniec doviezlo na hrad týždeň pred ukončením projektu. Tak táto časť sa bude realizovať až v nasledujúcej sezóne. Celkove projekt hodnotíme ako úspešný, nakoľko sa o ďalší krok podarilo priblížiť k stabilizácii objektu a vytvoreniu bezpečného a reprezentatívneho vstupu do horného hradu. Veríme, že budúca sezóna prinesie pokračovanie v prácach a podarí sa tak zavŕšiť niekoľko ročné úsilie o rekonštrukciu 3. vstupnej brány.