Rok 2022 – projekt č. 2

V roku 2022 práce na hrade podporila NADÁCIA TATRA BANKY.

Názov projektu:

Pomoc pre hrad Čabraď

Aktivity projektu:

Čistenie vyznačených chodníkov na hrade, vypĺňanie veľkých škár v hradných múroch, oprava podlahy v hradnej sýpke a výroba nového stola a lavíc v hradnej kuchyni.

Celkový rozpočet projektu:

1500,-€