Rok 2022 – projekt č. 3

Tento projekt dozrieval od roku 2017, kedy vznikla myšlienka sústrediť na jednom mieste to množstvo informácií, ktoré sa nám podarilo pozbierať za ten dlhý čas, čo sa venujeme záchrane hradu. Oslovili sme aj ďalších ľudí a dali dokopy knižku s názvom Hrad Čabraď – klenot Krupinskej planiny.

Ale čo by to bolo platné, keby zostala len nachystaná v počítači a nikdy nevyšla tlačou. No vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám tento rok podarilo dať dokopy financie na jej vydanie a v závere roka sa po dokončení posledných grafických úprav zadala do tlače.

Na 96 plnofarebných stranách formátu orezanej B5 nájdete napríklad zhrnutie archívneho bádania o období stredoveku, či ranného novoveku, o histórii záchrany hradu, prírodnej rezervácii, ale aj o najbližšom okolí hradu, obliehacom tábore, či výsledkoch archeologického výskumu. Dotkli sme sa aj rozboru každodenného života na hrade na základe nálezov, či téme historických fotografií hradu. Myslíme si, že každý si nájde tému, ktorá ho zaujme.

Knižka vyšla s finančnou podporou BB SK

Chceli by sme na tomto mieste poďakovať všetkým autorom a ľuďom, či inštitúciám, ktoré nám pomohli s archívnymi materiálmi.

K dispozícii bude od jarných mesiacov priamo na hrade, počas našich brigád.