Rok 2023

V roku 2023 práce na hrade podporila NADÁCIA TATRA BANKY.

Názov projektu:

Aby nám kamene nepadali

Aktivity projektu:

Cieľom projektu je stabilizovanie koruny múru na objekte sýpky, z ktorej sa uvoľňujú kamene a ohrozujú návštevníkov a dobrovoľníkov v jej okolí. Riziko je znásobené aj tým, že sa v nej nachádza zázemie kuchyne. Pomocou dobrovoľníckej práce sa premurovaním zabezpečí časť koruny múru hradnej sýpky, aby nedochádzalo k uvoľňovaniu kameňov, ktoré ohrozujú tu sa pohybujúcich turistov a dobrovoľníkov. Keďže lešenie, ktoré združenie má k dispozícii, je postavené v hradnej bráne, kde prebiehajú rekonštrukčné práce, sa v rámci projektu zakúpi ešte ďalšie, aby sa dali realizovať práce na rozrušenej korune múru sýpky. Po jeho postavení sa murivo očistí a doplní sa chýbajúca malta. Práce sa sústredia hlavne na južnej stene sýpky a v časti nad vstupom do pivničky, kde je zvýšený pohyb osôb. V ďalších etapách plánujeme postupne takto zabezpečiť celý objekt, na čo bude slúžiť hlavne lešenie, zakúpené v rámci tohto projektu.

Celkový rozpočet projektu:

1500,-€


Z projektu sa zrealizovalo:

  • zakúpili sa lešenárske trubky
  • zakúpilo sa rezivo potrebné na zhotovenie podlážok lešenia
  • stavba lešenia pri južnej stene sýpky
  • očistenie koruny muriva a opatrné zloženie uvoľnených kameňov
  • doplnenie malty a domurovanie časti koruny muriva
  • zhotovenie a osadenie dubovej okennej zárubne, aby bolo možné pokračovať v konzervácii koruny muriva nad okenným otvorom