Zistené v archívoch

Ďalším zhodnotením doteraz prebehnutých archívnych výskumov je príspevok v zborníku s názvom „ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ!“ Koháryovci v uhorských dejinách, v ktorom sa rozoberá Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia z diela Pavla Maliniaka. Prajeme príjemné čítanie.


Posted in Krátke správy