Rok 2022 – projekt č. 1

Na rok 2022 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Čabraď 2022 – kde sa kameň lial.

Aktivity projektu:

 • Záchrana objektu 3. vstupnej brány domurovaním veľkého otvoru južného portálu.
 • Zapojenie dobrovoľníkov, rôznych vekových kategórií a národností do záchranných prác,
  naučiť ich práci s lomovým kameňom
 • Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov.
 • Zasvätiť návštevníkov a dobrovoľníkov do tajomstiev problematiky záchrany kultúrneho
  dedičstva.

Celkový rozpočet projektu:

2 445,-€

Pridelená suma:

2 000,-€

Naša spoluúčasť:

445,-€

Trvanie projektu:

1.4. – 30.11.2022

Opis projektu:

Obnovenie južného portálu tretej brány hradu Čabraď je dôležitým krokom k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov hradu a záchrane jedného z najzachovanejších objektov hradu. Už v roku 2016 začala obec prvé práce na obnove portálu, no pre nezáujem odborných firiem sa vtedy nepodarilo realizáciu zavŕšiť. Tak iniciatívu prebralo naše združenie a po zvládnutí technológie odlievania umelého kameňa postupne pracuje na jeho obnove. Sľubne rozbehnuté práce z r. 2019 v rokoch 2020-21 zabrzdila pandémia covid19 spojená s obmedzeniami a veľký nedostatok dobrovoľníkov. Pre rok 2022 je v pláne dokončenie západného ostenia brány s priľahlým murivom a zaklenutie veľkého portálu tehlovou klenbou podľa projektu.


Z projektu sa zrealizovalo:

 • objednal sa stavebný materiál
 • zhotovilo sa debnenie na odliatie troch kvádrov ostenia portálu brány
 • odliali sa dva kvádre vo východnej strane portálu
 • odliali a opracovali sa chýbajúce kvádre v západnej časti portálu do úrovne zaklenutia
 • domurovalo sa lomové murivo nad malou bránkou s ukončením vpadliny padacieho mostu
 • na základe nálezu zachovaných detailov sa osadil do portálu dubový trám do miesta jeho pôvodného uloženia
 • zhotovilo sa debnenie pre zaklenutie portálu
 • dokončilo sa tehlové zaklenutie portálu veľkej brány

A ešte video z realizácie projektu: